het INBO viert zijn start

24-03-2006
Brussel

Vlaamse Regering lanceert nieuw onderzoeksinstituut

Het is zover, op 23 december 2005 bekrachtigde de Vlaamse Regering de lang aangekondigde fusie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN). Op 1 april 2006 gaat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) officieel van start.

Op zondag 26 maart 2006 vieren beide instituten respectievelijk hun 15- en 20-jarige en meteen ook laatste verjaardag en komt Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, het digitale startschot geven voor een nieuwe geïntegreerde onderzoeksinstelling.

Het IBW en het IN hebben elk een eigen geschiedenis en specifieke expertise. Beide zijn uitgegroeid tot internationaal erkende onderzoeksinstellingen op vlak van bosbouw, faunabeheer en natuurbehoud. Vanaf nu zullen 270 enthousiaste medewerkers met een brede expertise samen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren ten dienste van de overheid, van specifieke sectoren zoals natuurbehoud, jacht, visserij en bosbouw en van de ganse maatschappij.

Beleid voor multifunctionele natuur vergt onderzoek

Waarom dit nieuwe instituut?

Vandaag staat de biodiversiteit – de verscheidenheid van genen en soorten en de veelzijdigheid van ecosystemen – wereldwijd hoog op de agenda. Het “Global Biodiversity Outlook 2” dat deze week in Brazilië aan de partijen van de Biodiversiteitsconventie werd voorgesteld spreekt harde taal. “De laatste 50 jaar heeft de mensheid ’s werelds ecosystemen sneller aangetast dan ooit tevoren. Soorten sterven uit aan een tempo dat 1000 keer hoger is dan normaal. Het Millenium Ecosystems Assessment vond dat 15 van de 24 onderzochte ‘diensten’ van de ecosystemen aan kwaliteit verliezen.”

Om de internationale doelstellingen terzake te halen is samenwerking aan de orde, niet alleen tussen natuurbeschermers, bosbouwers, jagers en vissers, maar ook met diverse economische sectoren, van landbouw tot industrie, van planning tot handel. De gemeenschappelijke opdracht is de instandhouding én het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. De fusie tot een geïntegreerd instituut voor natuur en bosonderzoek sluit perfect aan bij het streven naar samenwerking.

Waarom een wetenschappelijk instituut binnen de overheid?

België onderschreef mee de pan-Europese doelstelling om tegen 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen. De veelzijdigheid van biodiversiteit (genen, soorten, ecosystemen), de complexiteit van de oorzaken van achteruitgang en de socio-economische implicaties van de problematiek, maken de nood aan permanente wetenschappelijke ondersteuning van het beleid bijzonder groot.

Het IN en het IBW hebben met hun rapporten en adviezen, hun participatie in tal van stuurgroepen en raden en hun communicatie naar de media hier op markante wijze aan bijgedragen en Vlaanderen op de wereldkaart gezet. Vanuit het INBO zullen ook in de toekomst biologische waarderingskaarten, metingen van bosvitaliteit, natuurrapporten, onderzoek naar streekeigen soorten, kweekprogramma’s, publicaties van rode lijsten, atlassen en zoveel meer de grondslag bieden om het beleid te onderbouwen.

Waarom een startschot op zondag?

Het onderzoek inzake biodiversiteit zou nergens staan zonder de medewerking van duizenden vrijwilligers. Kenners van vogels, planten, zoogdieren, amfibieën en vele andere groepen organismen verzamelen overal te velde getrouw gegevens. Ook gebruikers van de natuur, jagers, vissers, boseigenaars volgen bestanden en populaties nauwgezet op. Deze horde onzichtbare medewerkers geeft zondag mee het startschot aan het INBO.

“Net-werken in de duinen”: unieke beelden voor pers en archief

Het kunstproject “net-werken in de duinen” is een poging om de geboorte van het INBO helemaal onvergetelijk te maken. Honderden betrokkenen – vrijwilligers, professionelen, natuurbeschermers, bosbouwers, jagers, vissers en vele sympathisanten – zullen samen bouwen aan een kleurrijk en kunstzinnig netwerk door de duinen. Netwerken voor biodiversiteit, netwerken tussen sectoren, de zeewind zal beslissen over de moeilijkheidsgraad. Er is een strategische locatie gereserveerd voor persfotografen.

Verdere verwachtingen voor zondag

Het programma biedt een terugblik op de levensloop van IN en IBW, een bezinning over de relatie tussen mens en biodiversiteit, informatiestands en posters over het INBO en diverse keuze-activiteiten. Tom Van Dyck zorgt voor een ludiek visueel interludium. Hoogtepunten voor de pers zijn het digitale startschot door minister Peeters (omstreeks 12 uur) en de apotheose van “net-werken in de duinen” (omstreeks 14.30 uur). Tussenin staan wij ter beschikking voor interviews en worden een glaasje en een hapje aangeboden.

Persinfo 
Koen Van Muylem
Feedback