De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Grote Nete verwelkomt zeldzame vissoort

02-03-2007
Brussel
Rivierdonderpad (foto Rollin Verlinde / Vildapgoto)

De rivierdonderpad, een zeldzame en beschermde vis, is voor het eerst ontdekt in de Grote Nete. Dat meldt Gerlinde Van Thuyne, bioloog aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De vis werd gevangen op de Grote Nete in 2006, bij een opname in het kader van het Meetnet Zoetwatervis. De vangst geeft aan dat de waterkwaliteit van de Grote Nete verder verbetert.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) volgt de visstand op in de Vlaamse wateren via het Meetnet Zoetwatervis. Op vaste plaatsen worden vissen gevangen met fuiken of door elektrovisserij. De onderzoekers noteren de vissoorten, de aantallen per soort en lengte en gewicht van de vissen. Daarna laten ze de vissen weer vrij.

In 2006 werd de Grote Nete van Hechtel-Eksel tot Lier op 8 locaties bemonsterd. Groot was de verbazing van de onderzoekers toen zij op vier plaatsen rivierdonderpad aantroffen. Hij komt voor op de vier meest stroomafwaarts gelegen locaties, van Lier tot Hulshout. Maar liefst 64 exemplaren werden gevangen, waarvan de meeste ter hoogte van Itegem, Heist-Op-Den-Berg. De vis was nog nooit gevangen in de Grote Nete, noch in zijn zijbeken. Dit blijkt uit metingen die teruggaan tot de jaren ‘70. Hij is waarschijnlijk naar de Grote Nete gekomen vanuit het bekken van de Kleine Nete.

Van dood water naar unieke vondsten

‘Het is ooit anders geweest’ zegt Gerlinde Van Thuyne. Het bovenstrooms deel van de Grote Nete is altijd een zuivere rivier geweest met waardevolle vispopulaties. Maar stroomafwaarts kwam er in de jaren ‘80 bijna geen vis meer voor in de rivier. Begin jaren ’90 werden lozingen verboden en begon men het afvalwater te zuiveren. Naarmate de waterkwaliteit begon te verbeteren, kwam de vis terug in het stroomafwaarts deel van de rivier. Eerst de meer courante soorten zoals giebel, kolblei en blankvoorn, die weinig eisen stellen aan hun omgeving. Later verschenen ook de typische soorten van de kempense laaglandbeken, zoals riviergrondel en bermpje. In 2004 werd de zeldzame kleine modderkruiper al in dit deel van de Grote Nete gesignaleerd. In 2006 kwam daar dan de rivierdonderpad bij, een vis die gevoelig is voor verontreiniging.

Alert blijven

Hoewel het de goede richting uitgaat met de Grote Nete, zijn we nog ver van een evenwichtige visstand. Blijvende inspanningen zijn nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. ‘We blijven optimistisch’ zegt Gerlinde Van Thuyne ‘in 2009 voeren we opnieuw bemonsteringen uit en hopelijk doen we dan weer een unieke vondst’.

Persinfo 
Gerlinde Van Thuyne, tel 0475 67 89 91, e-mail: gerlinde.vanthuyne@inbo.be
Feedback