De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.
De 17de "Characeen Tagung" die op 6-7 juni 2020 in Mol zou doorgaan, werd afgelast en verplaatst naar volgend jaar.

Drone brengt schade door everzwijnen in beeld

12-12-2017
Brussel, Gent, Antwerpen

Groeiende populaties van everzwijnen (Sus scrofa L.) brengen steeds meer schade toe aan landbouwgrond in Europa, waardoor honderdduizenden euro's aan compensatie nodig waren. Een nieuwe methode die gebruik maakt van een drone, maakt het mogelijk om gewasschade op een snelle, gestandaardiseerde en objectieve manier in te schatten.

Anneleen Rutten, doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel, presenteert de methode deze week op de conferentie 'Ecology across Borders' in Gent. Ze maakt gebruik van een standaard commerciële drone om luchtfoto's te maken van beschadigde landbouwvelden, en analyseert die met een algoritme dat het beschadigde gebied identificeert.

De toename van het aantal everzwijnen hangt samen met de toename van de schade aan gewassen, de overdracht van ziekten en auto-ongelukken in veel Europese landen. In Vlaanderen waren everzwijnen al bijna 50 jaar uitgestorven en zijn ze pas in 2006 teruggekeerd. Schattingen op basis van afschotstatistieken tonen een groeiende populatie die zich nog uitbreidt, van de oostelijke provincie Limburg naar het centrum (Antwerpen en Vlaams-Brabant).

De structuur van het Vlaamse landschap veranderde in de jaren van afwezigheid van de dieren, wat resulteerde in een dicht, mozaïekachtig patroon van agrarische, natuurlijke en stedelijke gebieden. Zo werden de conflicten tussen mens en dier de laatste jaren veel talrijker.

“Ik wil een eerste inzicht krijgen in de omvang van de landbouwschade door everzwijnen in Vlaanderen omdat, in tegenstelling tot naburige regio's en landen, de schade niet wordt gemonitord en niet bekend is wat de financiële omvang van de gewasschade is voor de landbouw", aldus Anneleen Rutten.

“De methode is ontwikkeld om betaalbaar en eenvoudig toepasbaar te zijn. Ik sluit mijn smartphone aan op de afstandsbediening van mijn drone, zodat ik de beelden van de drone kan zien. Schade is duidelijk op de camera: in maïsvelden rollen everzwijnen over de maïs, waardoor je gebieden hebt in een normaal groen bedekt maïsveld met gaten in de dekking door de gebroken stengels. In graslanden zorgt het gewroet voor een duidelijk kleurverschil tussen gras en waar de grond omgewoeld is ", legt Rutten uit.

Van elk veld worden vele aparte foto's met 75 -85% overlap genomen. De grote overlap maakt het mogelijk om de afzonderlijke foto's te combineren tot één beeld, gecorrigeerd voor de verschillende perspectieven om zo het hele veld te tonen. Het gebied van het veld wordt vervolgens ingedeeld in beschadigde en onbeschadigde onderdelen met behulp van Object Based Image Analysis (OBIA). Het algoritme bereikt een nauwkeurigheid van 93% voor maïsvelden en 94% voor grasland.

“Traditioneel wordt gewasschade geschat door getrainde experts die de beschadigde zone in het veld opmeten. Het overvliegen en fotograferen van beschadigde velden duurt niet zo lang als een grondbezoek, wat het ook kosteneffectief maakt", voegt Rutten eraan toe. Een ander voordeel is dat de methode gestandaardiseerd is, wat directe vergelijkingen tussen verschillende velden en in de tijd mogelijk maakt.

Anneleen Rutten presenteert haar werk op dinsdag 12 december 2017 tijdens de conferentie 'Ecology Across Borders'. De conferentie van 2017 wordt georganiseerd samen met de Gesellschaft für Ökologie (Ecologische Vereniging van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie NecoV, en de European Ecological Federation.

-  Einde van het bericht -

Informatie voor de pers

Journalisten zijn welkom op de conferentie. Voor persaccreditaties, gelieve contact op te nemen met:

Sabrina Weiss
Press Officer, British Ecological Society
Email:
sabrina@britishecologicalsociety.org
Tel: +44 (0)207 685 2523

Twitter hashtag voor de conferentie is  #EAB2017

Organisatoren:

Over the British Ecological Society
Opgericht in 1913 is de British Ecological Society de oudste ecologische vereniging ter wereld. De BES bevordert de studie van ecologie door het publiceren van allerlei wetenschappelijke literatuur, het organiseren en sponsoren van een breed gamma aan evenementen, onderwijsinitiatieven en beleidswerk. De vereniging telt meer dan 6.000 leden uit bijna 130 verschillende landen. Ga voor meer informatie naar www.britishecologicalsociety.org @BritishEcolSoc

Over de Gesellschaft für Ökologie
De Gesellschaft für Ökologie e. V. (GfÖ) vertegenwoordigt ecologen die werken aan fundamenteel en toegepast onderzoek en onderwijs, voornamelijk uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De organisatie werd opgericht in 1970 om de uitwisseling te ondersteunen tussen ecologen die werken aan een breed gamma onderwerpen. De diversiteit van de meer dan 1.150 leden van de vereniging blijkt in de vakgroepen, publicaties en jaarlijkse bijeenkomsten van de GfÖ.
www.gfoe.org @GfOe_org

Over de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie (NecoV)
De NecoV is ontstaan door het samenvoegen van twee ecologische verenigingen in het Nederlands-Vlaamse taalgebied en heeft als doelen: de bevordering van de fundamentele en toegepaste ecologie in Nederland en Vlaanderen, de bevordering van de nationale en internationale samenwerking van ecologen, en de bevordering van een verantwoord beheer van de biosfeer. De NecoV organiseert vergaderingen, symposia, studiedagen, cursussen, thematische werkgroepen en andere ecologisch gerichte activiteiten.
www.necov.org

Over European Ecological Federation
De European Ecological Federation (EEF) is de koepelorganisatie die de ecologische verenigingen binnen Europa en de geassocieerde leden vertegenwoordigt. In plaats van een individueel lidmaatschap wordt  lidmaatschap automatisch toegekend aan de leden van een nationale vereniging die al in de EEF vertegenwoordigd is. De EEF maakt samenwerking tussen ecologische verenigingen mogelijk om de ecologische wetenschap in Europa te promoten. www.europeanecology.org @EuropeanEcology

---

logo UA

De onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie, kortweg EVECO aan de Universiteit Antwerpen richt zich op fundamenteel onderzoek naar de populatiebiologie van diersoorten, vooral knaagdieren en vogels waarbij de koppeling met toepassingen waarin plaagbestrijding, ecologie van infecties en invasieve soorten centraal staan. Hiermee heeft de Universiteit Antwerpen ook de enige onderzoeksgroep die zich hoofdzakelijk focust op zoogdieren. Dit heeft tot gevolg dat deze onderzoeksgroep een uitgebreide expertise heeft in temporele en ruimtelijke populatiemodellen. Dispersiegedrag, habitatgebruik en barrièrewerking worden uitvoerig onderzocht en vinden vele toepassingen in het modelleren. Het werk in deze onderzoeksgroep wordt internationaal in de wetenschappelijke wereld erkend door wetenschappelijke publicaties en door de toepassingen bij overheidsinstanties en sectororganisaties.

logo<br />
INBO 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het situeert zich binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon.
Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als belanghebbende bij betrokken is. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt tevens deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, zoals LTER, ALTER-Net en LifeWatch.
Het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EV INBO is onder meer het INBO onderzoek aan te vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben.
Het INBO telt ongeveer 220 personeelsleden en het EV INBO ongeveer 50 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici.

 

Persinfo 
Anneleen Rutten, University of Antwerp, Email: anneleen.rutten@uantwerpen.be, Tel: +32(0) 472 69 23 19 , of Koen van Muylem, Press Officer, INBO, Email: koen.vanmuylem@inbo.be, Tel: +32 (0) 473 814 928 of
Feedback