Akkervogels in de problemen

01-12-2006
Brussel
Veldleeuwerik (foto Yves Adams / Vildaphoto)

Op zaterdag 2 december gaat een symposium door in Leuven over de ecologie en bescherming van akkervogels. Specialisten uit Vlaanderen, Nederland en Engeland komen op een bevattelijke manier ‘hun’ akkervogelsoorten voorstellen en effectieve, eenvoudige maatregelen presenteren om hen te beschermen. De organisatie van het symposium berust bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt.

Akkervogels in de problemen

Het wordt stiller en stiller in de landbouwgebieden, althans wat betreft vogelgeluiden. De veldleeuwerik, bekende akkervogel bij uitstek, kende op dertig jaar tijd een zeer sterke achteruitgang met minstens 95 %. Ook het aantal patrijzen daalde met de helft in die periode. Dat komt vooral doordat de landbouwpraktijken steeds intensiever worden. De toenemende versnippering van het landbouwgebied speelt ook een rol. Deze trend komt voor in heel Europa.

Toch is het mogelijk om akkervogels nog een toekomst te gunnen. Dat hoeft niet noodzakelijk via reservaten of een terugkeer naar de landbouw uit grootvaders tijd. Kleine maatregelen kunnen al heel wat succes oogsten. Die maatregelen komen ook ten goede aan andere natuurwaarden zoals planten, vlinders en amfibieën. En de landbouw zelf wordt er beter van door bodemverbetering, erosiebestrijding en ‘vluchtheuvels’ voor natuurlijke bestrijders van plagen. Tenslotte wint ook de jagerij bij betere overlevingskansen voor klein wild. Kortom: een win-win-win situatie voor het platteland.

Beheerovereenkomsten in het landbouwgebied – vrijwillige contracten waarbij landbouwers een natuurgericht beheer uitvoeren tegen vergoeding – zijn een geschikte manier om maatregelen op het terrein uit te voeren. Het gaat om randstroken, onbespoten overhoekjes, speciale voedselgewassen, zogenaamde ‘leeuwerikvlakjes’,…

Deze en andere concrete voorstellen voor haalbare maatregelen komen aan bod op het symposium. Ook lokale proefprojecten in Vlaanderen en Nederland worden voorgesteld via posters en stands.

De organisatoren hopen met dit symposium aan te tonen dat meer aandacht voor de biodiversiteit binnen een duurzame landbouw niet zo moeilijk hoeft te zijn en voor alle partijen loont. Een voorlopig knelpunt blijft de financiering van de maatregelen waarbij zowel Vlaanderen als Europa hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Anders wordt het binnen enkele jaren doodstil in de velden.

Persinfo 
Maarten Hens, maarten.hens@inbo.be, tel 0473/24 47 52
Feedback