De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Pers

Tussen oktober en december 2019 werden er vijftien

Bosanemoon steekt de rivier over van oud naar nieuw bos

Bosuitbreiding en -compensatie zijn actuele thema’s. Maar hoe begin je met de aanleg van een nieuw bos? Op basis van eigen onderzoek en een internationale literatuurstudie adviseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om hiervoor, naast trager groeiende boomsoorten, snelgroeiende populieren en wilgen te gebruiken.

Locaties nesten

In het voorjaar riepen we al op om zoveel mogelijk waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden op het webplatform www.vespawatch.be. Individuele wespen worden nu goed gelokaliseerd, maar het opsporen van de nesten blijft een knelpunt.

foto van zaden zwarte populier (foto INBO)

De Europese zwarte populier is een van de vele soorten die dreigt uit te sterven in de komende decennia als gevolg van  ontbossing, exoten, destructief landgebruik, klimaatverandering en vervuiling. De aanwezigheid van zwarte populier is essentieel voor de ontwikkeling van ooibossen: op natuurlijke wijze ontstaat bos langs rivieren.

Hoornaar vergelijking euro

Wetenschappers vragen ieder van ons om uit te kijken naar de Aziatische hoornaar en waarnemingen te melden voor onderzoek en beheer. De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse wesp en vormt een bedreiging voor honingbijen en bestuivers. Ze wordt vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een nuttig insect.

Boomkikker (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Om de 6 jaar brengt Vlaanderen verslag uit aan Europa over de toestand van zijn beschermde habitats (leefgebieden) en soorten (planten en dieren). Daaruit blijkt dat zeker voor een aantal soorten, en in mindere mate voor enkele habitats, de situatie stilaan verbetert. De toestand blijft nog vaak ongunstig, maar op heel wat plaatsen lijkt de neerwaartse trend gekeerd.

Grote modderkruiper (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Op basis van environmental DNA- of kortweg eDNA-barcoding-technieken, hebben wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aangetoond dat de grote modderkruiper zich in Vlaanderen nog op heel wat meer locaties verschuilt dan oorspronkelijk gedacht.

Feedback