Taakstelling

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het situeert zich binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon.

Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als belanghebbende bij betrokken is. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt tevens deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, zoals LTER, ALTER-Net en LifeWatch.

Het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EV INBO is onder meer het INBO onderzoek aan te vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben.

Het INBO telt ongeveer 220 personeelsleden en het EV INBO ongeveer 50 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici.

Het ondernemingsplan of JOP en de INBO strategische meerjarenplaning 2020-2024 kan u onderaan dit artikel downloaden als PDF.

 

Thema 
Feedback