Opstart wolvenonderzoek aan het INBO (MN-24, Wolvenspecial)

Het INBO werd dit jaar ingeschakeld in het CE (Central European) Wolf Consortium, dat bestaat uit verschillende wetenschappelijke organisaties uit Duitsland, Polen, Nederland en Denemarken die informatie rond populatiegenetica van wolven uitwisselen. Het INBO beschikt dankzij een goed uitgerust genetisch labo over de nodige knowhow om genetische stalen van wolf zelf te extraheren en te analyseren.  De uitwisseling van genetische data met andere labo’s laat toe dat individuen grensoverschrijdend kunnen worden geïdentificeerd, waardoor de verspreiding en de ontwikkeling van de Europese wolvenpopulatie van nabij kan worden gevolgd. Genetische stalen worden vooral verzameld bij schade aan vee (vooral schapen), of bij de vondst van een dode wolf. Ook haren en verse uitwerpselen kunnen dienen als genetisch staal.

Het systematisch verzamelen en beoordelen van toevallige waarnemingen geldt als een ‘passieve monitoring’. Toevallige waarnemingen (zichtwaarnemingen, sporen of prooiresten) kunnen gemeld worden via het e-mailadres wolf@inbo.be.  Uiteraard zijn foto’s daarbij meer dan welkom. Tegelijk nodigen we andere instanties en organisaties uit om hun gegevens met ons te (blijven) delen, zodat wij als INBO ook hier de centraliserende rol kunnen waarmaken die we rond het voorkomen en de verspreiding van carnivoren in Vlaanderen invullen.

Naast deze passieve monitoring worden de gevestigde wolven sinds deze zomer door ons actief gemonitord aan de hand van cameravallen en zal er ook  onderzoek opgestart worden naar de voedselkeuze, het gedrag en het terreingebruik van wolven binnen de specifieke Vlaamse context. Aanvullend zijn er ook vele vrijwilligers die cameravallen gebruiken in de ruime regio (N-Limburg NO-Antwerpen). We nodigen dan ook iedereen uit die een vermoedelijke wolf op camera heeft om ons de beelden te bezorgen via het e-mailadres wolf@inbo.be. Integratie van cameravalresultaten van onze camera’s met deze van vrijwilligers kan interessante informatie opleveren.

Een mooi voorbeeld is het filmpje van Naya hieronder dat vrijwilliger Thomas Eerdekens kon maken in een reservaat van Natuurpunt, binnen de home range van Naya. Diezelfde dag hebben wij opnames gemaakt van Naya en August op andere plaatsen.

Het wolvenplan

cover rapportOm Vlaanderen te helpen leren samenleven met wolven werd dit jaar, in opdracht van de minister, een Wolvenplan opgemaakt door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het INBO. Dit plan behelst diverse aspecten rond beleid en wetgeving, schaderegelingen, bescherming en instandhouding, wetenschappelijk onderzoek maar ook preventie en sensibilisering.

Het document stippelt een aantal acties uit die de komende jaren zullen worden geïmplementeerd in samenspraak met diverse stakeholders, waaronder de natuur- landbouw- en jachtsector. Omwille van de zeer specifieke Vlaamse context (bevolkingsdichtheid, versnippering, infrastructuren, verweving landbouw-natuur, bestaande natuuroppervlakte,…) zijn er nog veel open vragen die we nog niet kunnen beantwoorden op basis van de huidige ervaringen in buurlanden.

De antwoorden op deze vragen zullen de komende jaren gaandeweg wellicht een stuk duidelijker worden. Het wolvenplan is dan ook geen statisch maar een dynamisch document.

Feedback