Open data onmisbaar in strijd tegen invasieve exoten (NB 05-16)

Invasieve exoten vormen een steeds grotere bedreiging voor onze biodiversiteit. Om tijdig te kunnen ingrijpen bij het opduiken van invasieve planten of dieren heb je accurate en actuele verspreidingsinformatie nodig die kan ingezet worden in bijvoorbeeld een horizon scanning of dynamische ecologische modellen. Dat kan alleen lukken als die informatie beschikbaar is onder de vorm van open data. Deze data moeten onmiddellijk online consulteerbaar zijn en in een standaard formaat staan. Dit blijkt uit recent onderzoek van het INBO en het Agentschap Plantentuin, met de steun van Europa.

Biodiversiteitsgegevens werden vroeger vaak afgeschermd om wettelijke (licenties) en technische redenen, of gewoon omdat je geen data deelde. Tegenwoordig maken organisaties en overheden hun data steeds toegankelijker. Die meer open mentaliteit is noodzakelijk als we het exotenprobleem efficiënt willen aanpakken.

Gezocht: exotendata!

Binnenkort treedt de Europese verordening rond invasieve exoten in werking. Die legt de lidstaten verplichtingen op voor monitoring en beheer van invasieve soorten. Het INBO ondersteunt de implementatie van dit nieuwe juridische instrument met onderzoek. Een eerste stap hierin bestaat uit het samenbrengen van bestaande verspreidingsgegevens van invasieve exoten.

Daarom roept het INBO iedereen die in het bezit is van data over invasieve exoten op de EU-lijst op om contact met ons op te nemen. Wij controleren de data, zetten ze indien nodig om naar het juiste formaat en maken ze vervolgens beschikbaar in het kader van ons opendatabeleid en onze normen voor datagebruik.

Tim Adriaens
Stijn van Hoey 
Peter Desmet

Groom QJ, Desmet P, Vanderhoeven S & Adriaens T (2015) The importance of open data for invasive alien species research, policy and management. Management of Biological Invasions 6(2): 119-125. doi: 10.3391/mbi.2015.6.2.02

Mondiale verspreding van de stierkikker

De verspreiding van de Amerikaanse stierkikker op de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) illustreert het belang van het delen van data. De landen krijgen een grijskleur naarmate er meer data van stierkikker bekend zijn. De oranje bollen tonen verspreidingsgegevens die deel uitmaken van het publiek domein en voor onderzoek en beheer beschikbaar zijn (15% van de gegevens). De overige 85% kunnen niet getoond worden door allerlei restricties op de data. De stierkikker is een notoire invasieve exoot, maar toch vertoont de verspreidingskaart buiten het natuurlijk verspreidingsgebied belangrijke hiaten. Dat maakt het moeilijker om maatregelen te nemen.

Feedback