Onderzoek ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ van het INBO gebundeld (NB 07-20)

Te veel stikstof legt een belangrijke hypotheek op het duurzaam voortbestaan van natuur en bos in Vlaanderen. Om hieraan te verhelpen, zette de Vlaamse overheid een programmatische aanpak stikstof (PAS) op. Het INBO ondersteunde daarbij het beleid via gericht wetenschappelijk advies, onderzoek en monitoring om het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de bijhorende PAS te faciliteren.

Een overzicht van de verschillende outputs die door het INBO in het kader van de PAS werden gerealiseerd, is nu terug te vinden in een rapport. Het document vat in hoofdlijnen de belangrijkste resultaten samen, en geeft een uitgebreide lijst van de kennisdeling (artikels, rapporten, lezingen, websites, gegevens …).

Het INBO voerde dit onderzoek uit in opdracht van de minister bevoegd voor het omgevingsbeleid, mede financieel mogelijk gemaakt dankzij de eigen vermogens van Natuur en Bos (Natuurinvest) en het INBO. Het INBO investeerde zelf ook een substantieel aantal mensen (gemiddeld 35 voltijds-equivalenten per jaar) aan dit totaalprogramma.

Maurice Hoffmann & Gerald Louette

Meer lezen? Hoffmann M. & Louette G. (red.) (2020). Programmatische Aanpak Stikstof – Platform Passende Beoordeling: Onderzoek, Monitoring, Methodologie-ontwikkeling en Data-ontsluiting door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (PAS-PPB periode 2015-2019). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback