Vogelnieuws 31

Samen met de start van het nieuwe broedvogel-seizoen is hier ook weer een nieuw nummer van het INBO Vogelnieuws. Dit nummer wordt grotendeels gevuld door de nieuwste ABV-cijfers en een ruime bijdrage over onze enige echte zeemeeuw, de grote mantelmeeuw.

Zeevogel uit het sop gelicht: grote mantelmeeuw 

Als puntje bij paaltje komt, is er maar één echte zeemeeuw: de grote mantelmeeuw, of de Larus marinus. Het is onze enige grote Larus-meeuw die zich slechts bij uitzondering in het binnenland laat zien. Niet de meest aaibare, maar wel een bijzonder karakteristieke en fraaie soort.
>> Lees meer...

Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV); nieuwe cijfers na 4 afgewerkte telcycli (2007-’18) 

Het ABV-project is een doorlopend monitoringsproject dat beoogt voor een zo groot mogelijk aantal algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen wetenschappelijk onderbouwde populatietrends op te leveren. In 2018 liep de 4e telcyclus van dit project ten einde. We kunnen nu reeds terugblikken op 12 jaar cijfermateriaal, tijd dus voor een update van de gerapporteerde trends!
>> Lees meer...

Bruine kiekendieven met kleurmerken: oproep tot medewerking 

Wij nodigen iedereen uit om ook dit jaar weer goed te letten op bruine kiekendieven met kleurmerken (wingtags).
>> Lees meer...

Feedback