Vogelnieuws 29

Vogelnieuws 29 is een erg goed gevuld nummer geworden boordevol trend- en aantalsgrafieken van heel wat broedvogels en wintergasten. De collega’s van het zeevogelteam lichtten ook nu weer één soort uit het sop: de noordse stormvogel passeert deze keer uitgebreid de revue. Verder kan je de meest recente informatie van het zender-project rond de bruine kiekendieven rustig nalezen en verschijnen er ook bijdragen over de dakbroedende ‘grote meeuwen’ en het nestsucces van kieviten op de Wase Linkerscheldeoever.

OVERZICHT VAN ENKELE RESULTATEN VAN HET BRUINE-KIEKENDIEF-PROJECT IN 2017  

Wij kleurmerken sinds 2011 jonge bruine kiekendieven om te weten hoe hun dispersie verloopt. Een aantal van die gegevens (afstanden, habitattrouw) worden momenteel nog verder uitgewerkt. Hier geven we een update van het aantal terugmeldingen en getagde jongen in 2017.
>> Lees meer...

NESTSUCCES BIJ WEIDEVOGELS: DE KIEVIT  

De kievit doet het opvallend beter in het havengebied - op allerlei restgronden, buffer- en infrastructuurstroken - dan in de grote graslandcomplexen, omdat er een lagere predatiedruk is. Beheerders en onderzoekers zijn er zich van bewust dat we de beoogde doelstellingen voor broedvogels moeilijk kunnen halen zonder bijkomende maatregelen.
>> Lees meer...

WATERVOGELS IN VLAANDEREN TIJDENS DE WINTER 2016-2017   

We lichten de telresultaten van de winter 2016/17 toe en beperken ons hoofdzakelijk tot een vermelding van de meest opvallende aantallen en pleisterplaatsen in Vlaanderen. Een hartelijk woord van dank ook aan alle tellers die maandelijks door weer en wind op stap gingen om de watervogels in ‘hun’ gebieden te tellen!
>> Lees meer...

ZEEVOGEL UIT HET SOP GELICHT: NOORDSE STORMVOGEL   

In onze reeks over zeevogels richten we de spots op de Noordse stormvogel, een naam die een vogel van barre omstandigheden oproept. De realiteit is wat meer genuanceerd. Noordse stormvogels zijn  gezien hun algemeen en wijd verbreide voorkomen ook een ideale indicator voor plasticvervuiling op zee.
>> lees meer...

BROEDENDE GROTE MEEUWEN IN DE GEMEENTE ZEDELGEM   

Zedelgem is een van die plaatsen waar een nieuwe kolonie 'grote meeuwen' is ontstaan als gevolg van de verstoring van het kusthabitat. Op vraag van de milieudienst van de gemeente is op 10 mei 2017 een telling uitgevoerd van het aantal broedende meeuwen in Zedelgem. Onderzoek met GPS-zenders maakt duidelijk dat de daken in de gemeente Zedelgem veelvuldig worden gebruikt om te rusten en te slapen.
>> Lees meer...

DE 3 BV’S: ALGEMENE, BIJZONDERE EN SCHAARSE BROEDVOGELS: EEN STAND VAN ZAKEN   

In 2017 werden heel wat veranderingen doorgevoerd in het ABV- en het BBV-project. Een grondige evaluatie  volgt nog in een volgend nummer van Vogelnieuws, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Ook dit jaar was het enthousiasme van alle tellers geweldig, en werden er veel waardevolle data verzameld.  In deze bijdrage behandelen we enkele resultaten en nog te zetten stappen voor de 3 projecten. In één artikel:  dat is ook logisch omdat het INBO in de toekomst naar één jaarlijkse broedvogel-rapportage wilt evolueren met daarin alle beschikbare data uit de verschillende projecten.
>> lees meer...

Feedback