Vogelnieuws 28 van juni 2017

banner Vogelnieuws 28

Met het broedseizoen in volle gang zijn er op dit ogenblik opnieuw heel wat vogelkijkers op de been om gegevens te verzamelen over de verspreiding en de aantallen van vogelpopulaties in Vlaanderen. In Vogelnieuws 28 maak je kennis met een aantal lopende projecten op zowel lokaal, Vlaams als Europees niveau.

PROJECT BIJZONDERE BROEDVOGELS VLAANDEREN  

Het Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BVV) is een meetnet dat ontwikkeld is om de aantalsontwikkeling van zeldzame en schaarse broedvogels in Vlaanderen op te volgen. In deze bijdrage geven we een stand van zaken en presenteren we een aantal resultaten.

EBBA2: HET TWEEDE EUROPESE BROEDVOGELATLAS-PROJECT (2013-2017) DRAAIT OP VOLLE TOEREN  

Momenteel wordt volop werk gemaakt van een nieuwe Europese broedvogelatlas. Drie pilootprojecten die onlangs werden uitgevoerd illustreren hoe de inbreng van de Vlaamse gegevens verloopt.

BROEDVOGELS IN DE POLDERS VAN KRUIBEKE-BAZEL-RUPELMONDE  

De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde vormen het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van het Sigma-plan in het Schelde-estuarium, en ondergingen de laatste jaren een aantal ingrijpende landschappelijke veranderingen. Die hadden een grote invloed op de broedvogels in het gebied, zoals blijkt uit een langlopend monitoringprogramma.

GROTE ZILVERREIGER ZET OPMARS IN VLAANDEREN VERDER  

Je kunt er niet naast kijken: met hun volledig witte verenkleed zijn grote zilverreigers een relatief recente én opvallende verschijning in onze waterrijke gebieden. Slaapplaatstellingen moeten meer duidelijkheid brengen over de aantallen die in Vlaanderen overwinteren.

 

Feedback