Position Paper verschenen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de onderzoeksnoden voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Een aantal opdrachten van het INBO zijn vastgelegd in decreten en besluiten. Daarnaast willen we aandacht geven aan nieuwe thema’s die cruciaal zijn voor het onderbouwen van het beleid. Hierbij kijken we ook buiten de gebieden met een hoge biodiversiteit en hebben we oog voor het multifunctioneel gebruik van de omgeving.

In onze strategische oefening hebben we onze interne en externe belanghebbenden uitgebreid geraadpleegd. Op die manier willen we onze onderzoeksagenda optimaal laten aansluiten op de noden van beleidsmakers en terreinbeheerders en op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 160 vertegenwoordigers van de administraties, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld, uit 75 verschillende organisaties, hebben hun mening gegeven. 120 personeelsleden van het INBO hebben meegewerkt.

Zo zijn we gekomen tot deze position paper met een onderzoeksagenda voor de periode 2020-2024. Het document is opgebouwd rond waarom het INBO onderzoek nodig is, hoe we dat onderzoek willen aanpakken en wat het INBO in de volgende legislatuur precies wil onderzoeken.

Feedback