Oppla bundelt kennis rond ecosysteemdiensten in Europa

Het project Oppla is resultaat van de samenwerking van de Europese projecten OpenNESS en OPERAs, en wil een virtuele hub bieden waar de laatste ontwikkelingen rond ecosysteemdiensten, natuurlijk kapitaal en “nature-based solutions” binnen Europa samenkomen. Via de website heb je toegang tot een grote verscheidenheid aan informatie afkomstig van wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het doel van Oppla is eenvoudig: mensen met verschillende kennisniveaus de mogelijkheid geven om advies, middelen en methodes zo snel en gemakkelijk mogelijk te vinden. Op dit moment biedt het platform een vraag- en antwoordservice, Ask Oppla – een dienst waar je vraag beantwoord wordt door leden van de Oppla gemeenschap. Een online markt is in ontwikkeling waar instrumenten, informatie en diensten aangeboden en verkregen kunnen worden – dit creëert mogelijkheden voor samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines. Er komt ook een een matchmaking service die gebruikers nieuwe cliënten, opdrachtgevers en partners helpt vinden. De Oppla website zal daarnaast evenementen, trainingen en op aanvraag andere offline diensten bieden.

Oppla heeft de ambitie om uit te groeien tot Europa’s voornaamste website voor het delen van kennis over ecosysteemdiensten door het beschikbaar stellen van informatie die nu verdeeld is over andere platforms. Het biedt leden de kans om onderdeel te worden van een groeiende gemeenschap met toegang tot het laatste wetenschappelijke onderzoek, en veel mogelijkheden om samen te werken en ervaringen uit te wisselen voor een beter beheer van onze natuurlijke omgeving.

Meer dan 60 universiteiten, onderzoeksinstituten, agentschappen en bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van het Oppla prototype als onderdeel van de samenwerking tussen OPERAs en OpenNESS, twee projecten die gefinancierd worden door het EU 7e Kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

De Oppla website wordt in januari 2017 gelanceerd. Je kan je nu al aanmelden voor updates op www.oppla.eu.

Oppla wordt binnen het INBO opgevolgd door de onderzoeksgroep Natuur & Maatschappij.

 

Oppla Animation from Countryscape on Vimeo.

 

Feedback