De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.
De 17de "Characeen Tagung" die op 6-7 juni 2020 in Mol zou doorgaan, werd afgelast en verplaatst naar volgend jaar.

Noëlla en August beter in beeld

Tussen 14 en 19 december werd er in Z-Nederland (provincies Limburg en Noord-Brabant) een wolf waargenomen, onder andere in de Maasduinen, in Venhorst en in Boekel doodde de wolf tweemaal een schaap op 18 en 19 december.

De gelijkenis van de specifieke koptekening op de foto met wolvin GW1479f ("Noëlla") is treffend, maar genetisch onderzoek van een DNA-spoor op een gedood schaap, uitgevoerd door de Nederlandse collega's die net als INBO deel uitmaken van het CE-WOLF-consortium bevestigt dat het hier gaat om dezelfde wolvin die later in België werd waargenomen in Zoersel, Lille, Lichtaart en Balen, en die nu samen optrekt met wolf GW979m (August) in de regio rond Hechtel-Eksel.

Aangezien op 19 december, toen deze wolf nog in Nederland verbleef, er ook een loopspoor gevonden was van een wolf verschillend van August in Oudsbergen, dat ook niet van GW1479f afkomstig kan zijn, bevestigt dit dat er wel degelijk een tot nog toe onbekende wolf aanwezig is geweest op Limburgs grondgebied.

Van wolf August (GW979m) wisten we enkel dat hij in Duitsland eerder in Norden (bij Wilhelmshaven) een DNA-spoor had achtergelaten voor hij via Flevoland naar België kwam, en dat hij afkomstig is van de Europese laaglandpopulatie (Duitsland-Polen). Deze wolf heeft een eerdere zeldzaam haplotype (WH02), dat bij circa 5% van alle Duitse wolven voorkomt. Een gedetailleerde vergelijking in de CE-WOLF databank van alle mogelijk verwanten met WH02 in Duitsland (inclusief nieuwe individuen die in augustus 2018 nog niet in de databank staken) bevestigt dat er geen Duitse verwanten zijn van GW979m. Het is daardoor ook waarschijnlijk dat deze wolf afkomstig is uit Polen.

(sporen van) Wolf gezien? Meldpunt Wolven van de Vlaamse overheid: wolf@inbo.be 

Wolvin Noëlla - beeld INBO-ANB

Feedback