Nieuwsbrief september 2019

Biezen en hun toekomst in de Zeeschelde

Biezen zijn een van de eerste hogere planten die de slikken koloniseren bij schorvorming. Wij onderzochten hoe de toekomst van deze belangrijke planten er kan uitzien, onder andere in het licht van de klimaatverandering. Sommige biezen gaan er op vooruit, maar andere dreigen te verdwijnen.

Tonderzwammen huisvesten wel 600 soorten kevers en vliegen

Dood (hout) doet leven. Het INBO verzamelde in het Zoniënwoud een aantal tonderzwammen in het kader van een internationaal onderzoek. Uit de analyse blijkt dat in die tonderzwammen zeer veel organismen leven, tot wel 600 soorten kevertjes en vliegjes.

Klimopblitzes op zoek naar Aziatische hoornaar

Tijdens vier “klimopblitzes” willen we samen met de bijenwerkgroep van Natuurpunt (Aculea) op zoek gaan naar de Aziatische hoornaar, een ongewenste, invasieve soort in ons land. In het najaar komen de hoornaars nectar drinken op bloeiende klimop. We vinden er ook andere wespen- en bijensoorten zoals de klimopbij. Schrijf je in op Facebook.

Het lot van trekvissen in het Albertkanaal

Naast schepen kunnen ook vissen het Albertkanaal als shortcut onderweg gebruiken. Een vissoort die in zijn leven één keer terug naar zee moet, is paling. Gebruikt de paling het Albertkanaal op weg naar de Sargassozee, en zo ja, is dat efficiënt?

Sediment in de Schelde: een barrière voor vissen?

In een estuarium brengt het getij voortdurend sediment in beweging. In de Schelde komen daar steeds meer baggerwerken en slibstortingen bovenop. Hoe reageren vissen op de hoge troebelheid die daar het gevolg van is? Jarenlang verhinderde zuurstofloosheid de doortocht van optrekkende vissen. Verspert sediment in suspensie nu de weg?

Infrastructuurproject eLTER krijgt Europese steun

De Europese Commissie keurde binnen haar Horizon 2020 onderzoeksprogramma de financiering van twee voorbereidende projecten binnen eLTER goed. Het INBO neemt als een van de 34 partners uit 24 landen actief deel aan beide projecten. De onderzoekssite van Brasschaat is een van de top-sites.

Advies in de kijker: Grondverzet en invasieve duizendknoop

In dit advies schetsen we de problematiek van invasieve uitheemse duizendknopen en doen we suggesties om de verspreiding via grondverzet te beperken.

Feedback