Nieuwsbrief oktober 2018

In dit nummer:

Minder paddenstoelsoorten in geïsoleerde jonge bossen

Onderzoek van de KU Leuven en het INBO ondersteunt de stelling dat oud-bos-sites onvervangbaar zijn, en prioritair moeten worden behouden. Bosuitbreiding sluit het best aan bij oude bossen. Geïsoleerde bosaanplanten zullen ook na 50 jaar immers een verstoorde en onvolledige paddenstoelgemeenschap vertonen.
Meer...

De Zeeschelde in 2017: nieuwe natuur en meer brakwaterdieren o.a. door droge zomers

Twee opvallende zaken bij de monitoring van de Zeeschelde in 2017: er werden verschillende veiligheids- en natuurontwikkelingsprojecten afgerond, en de recente droge zomers met lage zoetwaterafvoer uit de zijrivieren zorgden ervoor dat meer zout water stroomopwaarts in de Zeeschelde doordrong.
Meer...

Een Europese onderzoeksinfrastructuur voor de opvolging van onze ecosystemen

Het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) heeft het consortium eLTER toegevoegd aan zijn Roadmap voor de toekomst. Het Vlaams ecosysteemonderzoek krijgt zo toegang tot een Europees netwerk van onderzoekssites met biotische en abiotische data van hoge kwaliteit.
Meer...

Een lastige zomer voor de beuk

Op plaatsen met alleenstaande bomen, langs straten en in dreven, parken of bosranden kon je beuken met opvallend ijle kronen zien na de uitzonderlijk warme zomer. We gingen na of de effecten van droogte en hitte ook merkbaar waren middenin de bospercelen.
Meer...

INBO neemt deel aan 50e Sussex- patrijzentelling

Begin september nam het INBO deel aan de 50e patrijzentelling van de Sussex Study in Arundel, Engeland, het langstlopende monitoringproject ter wereld dat de impact van veranderingen in de landbouw op fauna en flora in het landbouwlandschap opvolgt.
Meer...

Hollandse linde: van uniformiteit naar meer diversiteit

Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Ecologisch Adviesbureau Maes, bestudeerden we de genetische variatie binnen eeuwenoude Hollandse lindes in Vlaanderen en Nederland. Deze bleek veel hoger dan de variatie binnen het huidig handelsplantsoen. Dat plantsoen wordt dan ook best uitgebreid met andere oorsprongen.
Meer...

Kleine mantelmeeuwen mijden Thorntonbank

Analyses van data van gezenderde vogels illustreren dat het gedrag van kleine mantelmeeuwen in en rond offshore windparken kan wijzigen naargelang het tijdstip en de plaats binnen de parken. Een beter inzicht in dat gedrag kan van groot belang kan zijn voor het verfijnen van modellen om zo het aantal aanvaringsslachtoffers in toekomstige parken te beperken.
Meer...

Wat kruipt er in de modder in Herkenrode?

Een van Vlaanderens minst bekende vissoorten is zeker de grote modderkruiper. Door zijn verborgen levenswijze, ingegraven in de modder of rustend in dichte vegetatie, is hij moeilijk waarneembaar.  Eerder dit jaar werden in een gracht nabij de Abdij van Herkenrode (Hasselt) eerst 14 en daarna zelfs 25 grote modderkruipers waargenomen.
Meer...

INBO ondertekent Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Samen met meer dan 110 bedrijven, organisaties en lokale en bovenlokale overheden engageerde het INBO zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen. Op 20 oktober ondertekenden ze bij Colruyt in Halle de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit.
Meer...

INBO team wint GBIF Ebbe Nielsen Challenge

Op woensdag 17 oktober reikte de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) in Kilkenny, Ierland aan drie van onze medewerkers de Ebbe Nielsen Challenge prijs uit voor breed inzetbare oplossingen en innovaties voor open science en open data rond biodiversiteit.
Meer...

Feedback