Nieuwsbrief oktober 2017

Bosreservaten van het Zoniënwoud UNESCO-werelderfgoed

Begin juli 2017 erkende UNESCO de (onbeheerde) bosreservaten in het Zoniënwoud als werelderfgoed. Het INBO speelt al van in het begin achter de schermen een belangrijke rol bij deze uitzonderlijke erkenning door de nodige wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor het erkenningsdossier.
Meer...

Update ecotoopkwetsbaarheidskaarten online raadpleegbaar

Ecotoopkwetsbaarheidskaarten zijn een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren. Een nieuwe versie van deze kaarten staat nu online.
Meer...

Hoe het Voerense landschap vrijwaren?

Het INBO, VLM, ILVO en VITO hebben een eerste reeks van vijf rapporten gepubliceerd in een langlopend onderzoek met als doel het bedreigde unieke Voerense landschap te vrijwaren voor de toekomst. In de tweede fase van het project zullen geïntegreerde oplossingsstrategieën worden voorgesteld
Meer...

Studiedag Tweede Vlaamse Bosinventarisatie

Op 13 oktober organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een studiedag om de eerste resultaten van de tweede Vlaamse Bosinventarisatie voor te stellen.
Meer...

Kwik en de kleine mantelmeeuw

Het INBO onderzocht samen met een aantal Vlaamse en internationale partners of de aanwezigheid van kwik (Hg) in vissen een invloed heeft op het broedsucces van kleine mantelmeeuwen.
Meer...

Advies in de kijker: impact en beheer van verwilderde katten

Op vraag van de Minaraad ging het INBO na welke wetenschappelijke studies er bestaan over de impact van predatie door katten, de wenselijkheid van bijkomende beheersmaatregelen en mogelijke beheerstrategieën en –maatregelen.
Meer...

Eerste Vlaamse Zoogdierendag op 28 oktober

Op zaterdag 28 oktober organiseren de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep, het INBO en de Universiteit Antwerpen naar analogie met de succesvolle Belgische Vogeldag een eerste Zoogdierendag in Vlaanderen.
Meer...

Verspreiding van de das in Vlaanderen: recente evoluties

Sinds enkele jaren komen dassen opnieuw in alle Vlaamse provincies voor. Analyse van de verzamelde data leert dat zij er niet alleen rondzwerven, maar er heel wellicht ook gevestigd zijn en er zich voortplanten.
Meer...

Feedback