Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Nieuwsbrief november 2019

Een woelig jaar voor bomen… ook in het bosvitaliteitsmeetnet

Extreme weersomstandigheden hadden een negatieve invloed op bomen en bossen in 2019. Bomen verzwakten of stierven af, jonge aanplantingen hadden het extra moeilijk. Na de droogte van 2018 volgden hier en daar opvallende schorskeveraantastingen, met sterfte van (naald-)bomen tot gevolg.

Samen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar verovert België en dat zien imkers niet graag gebeuren. Willen we een slachting onder honingbijen in Vlaanderen vermijden, dan zijn realistische beheermaatregelen nodig. Deze exoot uitroeien is immers moeilijk haalbaar. Vespa-Watch toont hoe iedereen kan helpen.

Speuren naar muskus- en beverratten

Het INBO participeert in het project MICA dat ervoor zorgt dat we efficiënter de muskus- en beverrat kunnen bestrijden in Vlaanderen. We maken daarbij gebruik van innovatieve technieken zoals eDNA en slimme wildcamera’s.

Klimaatadaptatieplan voor de natuur in de Zeeschelde

De klimaatverandering stelt het aanpassingsvermogen van de Zeeschelde op de proef. We verwachten door de stijgende zeespiegel hogere waterstanden en toenemende stroomsnelheden. De dringende vraag stelt zich hoe we de natuur het best beschermen  in het licht van de veranderingen. Onze klimaatgevoeligheidsanalyse geeft al een paar antwoorden.

Save the date: 17/03/2020 INBO Studiedag "Hoe gaat onze natuur om met klimaatwijziging?"

Op de studiedag van 17 maart 2020 in Brussel stellen enkele INBO-wetenschappers hun onderzoek rond natuur en klimaatwijziging voor, samen met vooraanstaande onderzoekers van universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Een niet te missen dag voor wie wil bijblijven over het onderzoek naar de effecten van klimaatwijziging op onze biodiversiteit.

Indicator in de kijker: Wintervogelpopulaties van internationaal belang

In verhouding tot de Europese populatie is voor de overwinterende watervogels het internationaal belang van de Zeeschelde sinds 2007 gestaag verminderd. Ook de aantallen krakeend doken onder de vereiste 1%.

Schrijf nu in: 18/12/2019 Ervaringsuitwisseling over beheer van invasieve soorten

Het Belgisch Forum Invasieve Soorten (BFIS) en het RAPID Life Project (Reducing and Preventing IAS Dispersal) organiseren op 18 december een evenement in Brussel om de uitwisseling van informatie over preventie en beheer van invasieve soorten te bevorderen.

Advies in de kijker: meeuwen in Den Haag

Net zoals in een aantal van onze kustgemeenten, ziet ook Den Haag (Nederland) een forse toename van het aantal dakbroedende meeuwen. Het gaat voornamelijk om kleine mantelmeeuw. Daarnaast heeft Den Haag ook te maken met een groot aantal foeragerende meeuwen die in het Rotterdamse havengebied broeden. De vraag stelt zich of de toename van het aantal dakbroedende meeuwen in Den Haag en Rotterdam te wijten is aan het consequent jaarlijks behandelen van nesten in het havengebied.

Feedback