Nieuwsbrief mei 2108

Inhoud:

Wat doet natuur met jouw gezondheid?

Hoe vaak kom jij in de natuur? En welke invloed hebben die bezoeken op je gezondheid? Doe mee aan de grootste bevraging over natuur en gezondheid in Vlaanderen, geef je mening voor 11 mei en ontvang een gids met tips over natuur en gezondheid.
Meer...
Naar de enquête...

Betere bodemwaterkwaliteit, maar nog teveel stikstof in Vlaamse bossen

In vijf proefvlakken onderzoekt het INBO de impact van luchtvervuiling op Vlaamse bossen. Trendanalyse toont een daling van de neerslag van zwavel en ammoniak, wat zorgde voor een beperkt herstel van de bodemwaterkwaliteit. Maar de vervuiling door geoxideerde stikstof, vooral afkomstig van de uitstoot van het verkeer, daalt niet. Strengere bijkomende  maatregelen zijn wellicht nodig.
Meer...

Stilstaande wateren in Vlaanderen... waar zijn ze? Watervlakken 1.0 is de nieuwe referentie

Poelen, vijvers, vennen zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. En toch is er weinig informatie beschikbaar over waar ze zich bevinden in Vlaanderen.
Een nieuwe kaartlaag met watervlakken biedt deze informatie vanaf nu aan op Geopunt.
Meer...

Paling blijft bedreigd ondanks 10 jaar Europese bescherming

De paling blijft het moeilijk hebben: er komen weinig nieuwe generaties palingen en de globale aantallen blijven laag. Niet alleen migratiebarrières en de vervuiling maken het deze vis moeilijk, ook parasieten bedreigen zijn toekomst. Hoog tijd voor het Vlaamse en Europese beleid om een versnelling hoger te schakelen.
Meer...

Natuurindicator in de kijker: 'percentage beschadigde bosbomen'

Hoe is het gesteld met de gezondheid van onze bomen?  Het INBO houdt het jaar na jaar bij aan de hand van de indicator 'aantal beschadigde bomen'. Die vertelt ons dat het met één op de vijf bomen niet zo goed gaat in Vlaanderen.
Meer...

INBO karteert

Wie wil weten waar het INBO dit en volgend jaar komt karteren vindt een overzicht op onze website. Er is ook een nieuwe veldsleutel beschikbaar.
Meer...

Grauwe abeel: een pionier met toekomst, eindelijk op de Lijst met Aanbevolen Herkomsten

Grauwe abeel is een interessante boomsoort bij eerste bebossingen en bij herbebossingen: het INBO verzamelde daarom bosplantsoen over heel Vlaanderen en vergeleek 17 klonen, om uiteindelijk na jaren selectie drie nieuwe Aanbevolen Herkomsten aan te bieden aan de boomkwekers.
Meer...

Stel een vraag aan de wetenschap

Via de campagne 'Vraag voor de wetenschap' kan iedereen alle mogelijke en onmogelijke vragen aan de wetenschap stellen. Dit nog tot 27 mei. In het najaar komt er dan  mogelijk een antwoord op die vraag...
Meer....
Stel een vraag...

Advies in de kijker: visveiligheid van kleine waterkrachtcentrales op onbevaarbare waterlopen

De bouw van waterkrachtcentrales moet vanuit ecologisch standpunt worden toegejuicht. Maar we moeten in Vlaanderen ook rekening houden met de negatieve impact van deze centrales op de biodiversiteit in en om de waterlopen.
Meer...

ExotenNet spreekbuis praktijkgemeenschap exotenbeheerders

Een nieuwe nieuwsbrief - ExotenNet - wil terreinbeheerders en andere geïnteresseerden op een toegankelijke manier kennis aanreiken over exoten, en hoe ermee om te gaan.
Meer...

Feedback