Nieuwsbrief maart 2018

Het INBO is verhuisd

Sinds midden december is het INBO verhuisd naar het gloednieuwe Vlaams Administratief Centrum Herman Teirlinck op de site van Tour & Taxis aan het kanaal in Brussel.
Meer...

De wolf op het spoor

DNA-analyses in het INBO laboratorium hebben bevestigd dat het in Meerhout met zekerheid een wolf was die twee schapen doodde. Het INBO is nu ook klaar om in het kader van het wolvenplan DNA-analyses op kadavers uit te voeren.
Meer...

Nieuwe risicoanalyses EU-exoten beschikbaar

INBO-wetenschappers werkten mee aan een aantal nieuwe Europese risicio-analyses, o.a. van de gewone koningsslang. In 2018 komen er geen nieuwe namen op de lijst van problematische invasieve exoten.
Meer...

Starters in het Natuur- en Bosonderzoek

Op 30 maart is er een nieuwe editie van de studiedag Starters in het Natuur- en Bosonderzoek.
Meer...

De mossen van Vlaanderen: klein, onbekend en erg bedreigd

Met 58 % van de soorten opgenomen in de Rode Lijst, behoren mossen tot de sterkst bedreigde organismen in Vlaanderen. Bladmossen zijn iets minder bedreigd (52 %) dan de levermossen, waarvan 77 % op de Rode Lijst staat. De epifyten doen het dan weer wel goed.
Meer...

Indicator in de kijker: trend Visindex Zeeschelde

Voor de evaluatie van het visbestand in het deel van de Schelde waar de getijden zich laten voelen, ontwikkelde het INBO een zonespecifieke visindex. De index geeft een geïntegreerde score weer van de ecologische kwaliteit van het visbestand ten opzichte van een referentiesituatie. Hoe hoger de score, des te hoger het ecologisch potentieel van het visbestand op die plaats. De index varieert sterk.
Meer...

Continentale databanken voorspellen beter verschuivingen in vlinderpopulatie door klimaatwijziging dan nationale datasets

Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebruik van Europese klimaatenveloppen een ander resultaat oplevert dan wanneer enkel de nationale enveloppen gebruikt worden bij voorspellingen rond de plaatsen waar vlinders in de toekomst heen kunnen trekken.
Meer...

Droogte bij zomereik, wintereik en hybriden

De resultaten van  een INBO serre-experiment wijzen erop dat de samenstelling van natuurlijke eikenbossen door langere droogteperiodes zou kunnen veranderen: men zou meer wintereiken en hybriden met lange bladsteel kunnen verwachten.
Meer...

Minder reeën in Zoniën?

Voor het vierde jaar op rij zijn er bij de jaarlijkse monitoring van reeën in het Zoniënwoud minder dieren waargenomen dan het jaar ervoor. Wat precies de daling veroorzaakt is niet duidelijk.
Meer...

Canadese ganzen vangen vermijdt miljoenen euro aan landbouwschade en watervervuiling

Het vangen van de toenemende populatie Canadese ganzen kan Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen, vergeleken met een scenario waarin men niet ingrijpt,  zo blijkt uit een multidisciplinaire studie geleid door het INBO.
Meer...

Feedback