Nieuwsbrief juli 2019

INBO position paper 2020-2024: onderzoek voor natuurbeleid en samenleving

Het INBO boog zich over de onderzoeksnoden voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Hiervoor hebben we onze interne en externe belanghebbenden uitgebreid bevraagd. Op die manier willen we onze onderzoeksagenda optimaal laten aansluiten op de noden van beleidsmakers en terreinbeheerders, en op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Het resultaat is een position paper met een onderzoeksagenda voor de periode 2020-2024.
Meer...

De impact van jacht op patrijs

De achteruitgang van de patrijs in Vlaanderen is in de eerste plaats een gevolg van het erg intensieve landbouwgebruik en de degradatie van het landschap. Maar welke impact heeft jacht op een patrijzenpopulatie? In een nieuw rapport gaan we aan de hand van populatiemodellen na wat de impact van jacht op patrijzenpopulaties is en waarschuwen we voor de gevolgen van overbejaging.
Meer...

Herten vlogen van Italië tot bij ons

Het vliegend hert is niet bepaald een snelle vlieger, maar toch heeft het, weliswaar over duizenden jaren heen, een lange afstand afgelegd van Italië tot hier.
Meer...

Aangepaste ecotoopkwetsbaarheidskaarten online raadpleegbaar

Op het Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid kan je de geactualiseerde  ecotoopkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen raadplegen, een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren.
Meer...

Advies in de kijker: Advies over grofwildbeheer op het militair domein van Houthalen-Helchteren

Hoe kan het beheer van ree (in stand houden van een gezonde populatie) en everzwijn (schadebeperking) in het militair domein van Houthalen-Helchteren uitgevoerd worden met minimale verstoring van onder andere de wolven die dat gebied sinds een tijdje bevolken?
Meer...

Lessen uit de genetica bij de terugkeer van everzwijnen in Limburg

Na meer dan een halve eeuw afwezigheid komen er sinds 2006 opnieuw everzwijnen voor in Vlaanderen. De grootste populatie vinden we in Limburg. Onderzoek van het INBO en de Universiteit Antwerpen van 838 DNA-stalen van tussen 2007 en 2016 geschoten everzwijnen toonde hoe de rekolonisatie verliep, en kan ons helpen bij het bepalen van beheermaatregelen in de toekomst.
Meer...

Indicator in de kijker: Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten

We bekijken bij het begin van de grote vakantie wat de evolutie is van de oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten in Vlaanderen.
Meer...

Feedback