Meer middelen voor klimaatonderzoek

Gisteren heeft het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), het Europees orgaan dat top-onderzoeksinfrastructuren in Europa coördineert, het consortium eLTER toegevoegd aan zijn Roadmap voor de toekomst.

eLTER staat voor Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone & Socio-Ecological Research Infrastructure. Het bestaat uit zo’n 250 eocosysteem-onderzoekssites zowel op land als in zoetwaterhabitats. In België zijn het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap Plantentuin Meise, VLIZ, UGent en UHasselt onderdeel van eLTER, samen met enkele Waalse universiteiten (Université de Liège, UCL). Het INBO coördineert nu LTER-België.

eLTER heeft onderzoekssites over heel Europa en kan zo op Europese schaal complexe interacties tussen de verschillende compartimenten in eocsystemen onderzoeken, waarbij observaties en ecosysteemmodellen gecombineerd worden. Het doel is om betere voorspellingen mogelijk te maken van hoe Europese ecosystemen en ecosysteemdiensten zullen evolueren door de klimaatverandering, verandering in landgebruik, maatschappelijke verandering en andere milieudrukken.

eLTER krijgt ook bijkomende toegang tot langlopende Europese fondsen (o.a. Horizon 2020 en Horizon Europe), Europese erkenning van de infrastructuur en meer kansen op nationale onderzoeksfinanciering.

Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen krijgt toegang tot een Belgisch én Europees netwerk van onderzoekssites met biotische en abiotische data van hoge kwaliteit, in nauwe samenwerking met andere gerelateerde onderzoeksinfrastructuren (bv. ICOS, LifeWatch, ANAE, DiSSCo)

Feedback