Marternieuws 23

Boommarternieuws

De boommarter zet zijn opmars verder. Na de intussen gebruikelijk geworden verkeersslachtoffers uit de regio Kalmthout en de herbevestiging van de aanwezigheid van de soort op een aantal andere plaatsen werden er ook op enkele nieuwe plaatsen in de provincies Antwerpen en Limburg voor het eerst boommarters vastgesteld, en zelfs in Brussel.
Meer...

Wasbeernieuws

Sinds de meest recente Marternieuws noteerden we weer 8 nieuwe wasbeerwaarnemingen, verspreid over Vlaanderen.
Meer...

Dode otter ingezameld in Kalmthout en bevestiging van de meerjarige aanwezigheid in de vallei van de Zeeschelde

Vijf jaar na het eerste verkeersslachtoffer werd opnieuw een otter doodgereden in de provincie Antwerpen, dit keer in Kalmthout.  In de vallei van de Zeeschelde zitten met zekerheid al jaren otters, zoals gemeld op de eerste Zoogdierendag Vlaanderen.
Meer...

Das ingezameld in Rotselaar (Vlaams-Brabant)

Op 1 oktober 2017 werd in Rotselaar een das ingezameld langs de N229. Opmerkelijk is dat het dier een roze oormerk in het linkeroor had.
Meer...

Publicaties in de kijker

Rapport:  ‘Verspreiding van de das (Meles meles) in Vlaanderen: recente evoluties’
Advies:  ‘Advies over het effect van recreatie op een aanwezige dassenpopulatie’
Meer...

Feedback