Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

INBO Vogelnieuws 27 is verschenen

Dit nummer van Vogelnieuws is opnieuw gevuld met heel wat cijfermateriaal over aantallen, trends en verspreiding van vogels in Vlaanderen en op de Noordzee.

WATERVOGELS 2016- 2017 Tijdens de winter 2015/2016 werden in Vlaanderen weer heel wat watervogels geteld, met een piek van meer dan 400.000 in januari. Voor dit indrukwekkende cijfer staan ruim 300 tellers garant. Samen hebben ze in totaal bijna 800 gebieden bezocht.

Lees meer...

ZEEVOGELS UIT HET SOP GELICHT -  Alken en zeekoeten worden wel eens de pinguïns van het noorden genoemd. De meeste onder ons krijgen ze alleen te zien wanneer verzwakte exemplaren aanspoelen op onze stranden. Toch pleisteren er van beide soorten opmerkelijke aantallen op het Belgische deel van de Noordzee.

Lees meer...

WINGTAGPROJECT 2016 BRUINE KIEKENDIEF - Dankzij jarenlang ringwerk krijgen we steeds betere inzichten in het trekgedrag van de kwetsbare bruine kiekendief. In deze bijdrage krijgen we te lezen hoe plaatstrouw ze zijn en of er een uitwisseling is tussen verschillende populaties.

Lees meer...

PROJECT ABV - UPDATE POPULATIETRENDS - Het ABV-monitoringproject voor algemene broedvogels in Vlaanderen was in 2016 aan zijn tiende jaar toe! Dit laat ons toe om voor heel wat soorten een aantal boeiende trendresultaten te presenteren.

Lees meer...

NESTSUCCES BIJ DE SCHOLEKSTER - Heel wat weidevogelsoorten hebben te kampen met een te laag broedsucces. Of dit ook bij de scholekster het geval is, werd onderzocht in de Waaslandhaven op Antwerpen-Linkeroever.

Lees meer...

Feedback