INBO Nieuwsbrief mei 2017

In dit nummer...

Fraaie waterwaaier ongenode gast

In 2013 vond een INBO-medewerker een grote populatie waterwaaier (een invasieve plant) in een gracht bij het Wallenhof in Sint-Pauwels. Met het oog op een snel en effectief optreden, maakte het INBO een beslissingsschema om waterwaaier duurzaam uit te roeien.
Meer...

Een nieuwe organisatiestructuur voor het INBO

Sinds 1 februari 2017 werkt het INBO in een nieuwe, vlakke structuur, met meer autonomie voor de teams en een directere lijn tussen teams en management.
Meer...

Meer dan 20 jaar Rode Lijsten in Vlaanderen

Al bijna 5.400 soorten in Vlaanderen werden door de jaren onderworpen aan een Rode-Lijstevaluatie.Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, herwerkten we de webpagina over Rode Lijsten.
Meer...

Weer vrije vismigratie aan bovenstuw op Dijle in Mechelen

De bovenstuw van Mechelen op de Dijle werd passeerbaar gemaakt door het geautomatiseerd optrekken van de benedenschuiven voor en na het keren van de getijden. Door die maatregel bleek de stuw niet langer een  knelpunt voor stroomopwaartse vismigratie.
Meer...

Biodiversiteit anders bekeken

Biodiversiteitsverlies gaat over veel meer dan het verlies van individuele soorten alleen. In het natuurrapport bekijken we de biodiversiteit vanuit vier invalshoeken: functies, structuren, voorraden en compositie.
Meer...

Indicator in de kijker: percentage beschadigde bosbomen

De indicator ‘percentage beschadigde bosbomen’ houdt het aantal bomen bij dat  meer dan 25 % blad- of naaldverlies vertoont. Het percentage beschadigde bomen nam licht af in vergelijking met 2014 en 2015.
Meer...

Advies in de kijker: bestrijding stierkikker in de Lokkerse Dammen

Het INBO onderzocht of de stierkikker in  de Lokkerse Dammen en Scheps voorkomt en of deze exoot er zich voortplant. Vervolgens gingen we na welke mogelijkheden bestaan om de Amerikaanse stierkikker op deze locaties te bestrijden.
Meer...

Nieuwe veldolmen voor landschaps- en natuurprojecten

In de nasleep van een Europees project hebben hebben IRSTEA en INBO zeven olmenklonen vrijgegeven voor landschaps- en natuurprojecten.
Een ervan is genoemd naar Jos Van Slycken (1950-2012), voormalig wetenschappelijk directeur van het INBO en drijvende kracht achter het behoud van de genetische diversiteit in onze Vlaamse bossen.
Meer...

INBO wint FLAMES Award

Op vrijdag 28 april namen Peter Desmet en Thierry Onkelinx namens het INBO de “FLAMES”-award in ontvangst. Met de tweejaarlijkse award wil het FLAMES netwerk personen of organisaties belonen die statistiek en methodologie inzetten om gefundeerde maatschappelijke beslissingen te nemen.
Meer...

Feedback