eLTER zet grote stap voorwaarts: voor € 14M projecten goedgekeurd

Met de Europese goedkeuring van twee projecten voor in totaal 14 miljoen euro begint voor het Long-Term Ecosystem Research Network (eLTER) een nieuw belangrijk hoofdstuk in de ontwikkeling van een permanente infrastructuur voor langetermijnobservaties van ecosystemen en sociaal-ecologisch onderzoek.

In totaal zullen 34 partners uit 24 landen bij deze projecten betrokken zijn. De Belgische eLTER-partners zijn het INBO, het Agentschap Plantentuin Meise, VLIZ, UGent en UHasselt, samen met enkele Waalse universiteiten (Université de Liège, UCL)

>> Lees het integrale (Engelse) persbericht

Feedback