Bosreservatennieuws 16

>> Lees het Bosreservatennieuws 16

De nieuwe beschermingsstatuten: verandert er nu iets voor de bosreservaten?

De wetgeving op natuur- en bosreservaten is recent grondig gewijzigd. Deze nieuwe wetgeving werd eind oktober 2017 officieel van kracht. De statuten van bos- en natuurreservaat werden samengevoegd tot één nieuw beschermingsstatuut, maar ook binnen dat nieuwe statuut blijven de onbeheerde reservaten (de vroegere ‘integrale bosreservaten’) bestaan.

Het is nu officieel : bosreservaat Joseph Zwaenepoel is UNESCO-werelderfgoed.  

In een vorige editie schreven we dat er onderhandelingen waren om enkele onbeheerde delen van het Zoniënwoud te erkennen als UNESCO-Wereldnatuurerfgoed. En dat is nu ook gebeurd! Op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Heritage Committee in oktober 2017 in Krakau is de reeds bestaande World Heritage Site van oude en ongerepte beukenbossen uitgebreid met ruim 50 nieuwe sites, waaronder delen van het Zoniënwoud.

De mega-beuken in het Joseph Zwaenepoelreservaat zijn (letterlijk) van wereldformaat.

Dat er in het Joseph Zwaenepoel bosreservaat van het Zoniënwoud, veel oude, dikke en hoge bomen staan wisten we onderhand wel. Maar hoe uitzonderlijk zijn de afmetingen van deze bomen en hun aantallen vergeleken met andere beuken-reservaten in Europa?

Paddenstoelen inventariseren in het voorjaar: loont het?

In het kader van enkele bachelorproeven aan de onderzoeksgroep Mycologie (UGent) werden voorjaarsinventarisaties uitgevoerd in twee bosreservaten van de Vlaamse Ardennen: het Kluisbos (Kluisbergen) en het Sint-Pietersbos (Ronse). Telkens werden 3 sites uitgekozen gedomineerd door een andere boomsoort. Dit leverde heel bijzondere vondsten op, zelfs een nieuwe soort voor de wetenschap!

Rustige vastheid: flinke bijgroei van de houtvoorraad in bosreservaat Pruikenmakers 

In 2015-2016 werd het bosreservaat Pruikenmakers in Meerdaalwoud voor een tweede keer opgemeten. In deze bijdrage worden de resultaten van beide tijdstippen met elkaar vergeleken. Spectaculaire veranderingen of verstoringen zijn er niet te melden, maar toch stond het bos niet stil.

Less is more? Veranderingen in de kruidlaag in bosreservaat Pruikenmakers

In dezelfde proefvlakken van Pruikenmakers werd ook de kruidlaag opnieuw geïnventariseerd en vergeleken met 10 jaar eerder. De totale soortenrijkdom is duidelijk afgenomen, maar sommige soorten zijn toegenomen. Kunnen we de veranderingen verklaren?

Fenologie in onze bossen, … over bomen en mezen 

Op vraag van de Universiteit Antwerpen voerde het bosreservatenteam een gedetailleerde kartering uit van de bomen in een deel van het Peerdsbos (Brasschaat). Daar wordt al vele decennia onderzoek gedaan naar de relatie tussen broedsucces van mezen en het moment van uitlopen van de bomen (vooral eiken). We verklaren de relatie tussen bomen, rupsen en mezen en verduidelijken hoe een precieze positionering van de bomen nieuwe perspectieven opent voor het onderzoek.

Slakken houden van veel dood hout 

Na een eerste verfrissende regenbui die volgde op het erg droge voorjaar van 2017, vonden we wijngaardslakken op en langs de verterende dode beuken in het Joseph Zwaenepoelreservaat (Zoniënwoud). De waarneming van deze kalkminner in het overwegend zure beukenbos van Zoniën is opmerkelijk, en was een reden om ons wat te verdiepen in de relatie tussen bosslakken en dood hout.

Inventarisatie van paddenstoelen in bosreservaat Sevendonk  

Twee amateurmycologen hebben van 2015 tot en met 2017 het bosreservaat Sevendonk bij Turnhout uitgekamd. Dit leverde een lijst op van 681 verschillende soorten paddenstoelen, met daarbij enkele nieuwe vondsten voor Vlaanderen.

Korte berichten uit en over de bosreservaten 

Afsluiten doen we zoals steeds met een aantal korte mededelingen.

>> Lees het Bosreservatennieuws 16

Feedback