Nieuwsarchief

Patrijs - foto Rollin Verlinde / Vildaphoto

INBO position paper 2020-2024: onderzoek voor natuurbeleid en samenleving

Het INBO boog zich over de onderzoeksnoden voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Hiervoor hebben we onze interne en externe belanghebbenden uitgebreid bevraagd. Op die manier willen we onze onderzoeksagenda optimaal laten aansluiten op de noden van beleidsmakers en terreinbeheerders, en op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Het resultaat is een position paper met een onderzoeksagenda voor de periode 2020-2024.

cover Natuurverkenning 2050

De snelheid waarmee biodiversiteit nu achteruit gaat, is onovertroffen in de menselijke geschiedenis. Die biodiversiteit levert ons nochtans vele voordelen (of ‘ecosysteemdiensten’) op, en vormt zo een levensverzekering voor onze samenleving. Het verlies aan biodiversiteit heeft dan ook een grote impact op onze welvaart en ons welzijn.

Startersdag

In Vlaanderen zijn heel wat jonge weten­schappers bezig met bos en natuur. Op vrijdag 29 maart 2019 stellen zij hun onderzoek voor. De fascinerende, uiteen­lopende onderwerpen worden gebracht door gemotiveerde onderzoekers uit verschillende opleidings- en onderzoeks­instellingen. Zij zullen je gegarandeerd weten te boeien met hun presentatie of poster.

Kom luisteren en ga in interactie op deze wetenschappelijke studiedag voor starters in het bos- en natuuronderzoek. En denk en doe ook mee bij de interactieve discussie over relaties tussen wetenschap en media.

Maandag 18 februari 2019 - Met de overhandiging van het eerste exemplaar van de Natuurverkenning 2050 aan minister Koen Van den Heuvel werd het Natuurrapport van het INBO officieel voorgesteld aan het publiek in het Vlaams parlement. Lees er alles over op de projectwebsite:

www.natuurrapport.be

Conference image

Rethinking the Biodiversity Strategy beyond 2020

Research Insights and Needs for Biodiversity and Ecosystem Services in Europe

ALTER-Net and EKLIPSE are pleased to announce a three day conference to engage with the post 2020 biodsiversity strategy and explore the potential and contributions of scientific research

Speelbos - foto Jeroen Mentens / Vildaphoto

Natuurindicatoren 2018

Ook dit jaar actualiseerde het INBO een aantal prioritaire natuurindicatoren die verwijzen naar doelstellingen van het Vlaams en Europees beleid. De Vlaamse overheid slaagt er geleidelijk in om meer en meer natuur-, park- en bosgebieden toegankelijk te maken. Tegelijk blijft de druk op de biodiversiteit door onder andere klimaatverandering en uitheemse soorten toenemen.
Meer...

August en Naya - foto INBO/ANB

Inhoud

Januari: de aankomst van Naya
Met de uitbreidende wolvenpopulaties in onze buurlanden was het al langer duidelijk dat we ook in Vlaanderen te maken zouden krijgen met wolven op zoek naar een nieuw leefgebied. Op 5 januari betrad Naya voor het eerst haar huidige ‘home range’...
Meer...

Meettoren Brasschat - foto INBO

Gisteren heeft het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), het Europees orgaan dat top-onderzoeksinfrastructuren in Europa coördineert, het consortium eLTER toegevoegd aan zijn Roadmap voor de toekomst.

forto van wolf

De tweede wolf die zich bevindt in Bosland (gebied van het Agentschap voor Natuur en Bos) en het militair domein Kamp Beverlo werd gisteren "August" gedoopt.

>> informatie over de wolf in Vlaanderen

foto van jonge kamsalamander

Bont dikkopje terug in Engeland na 40 jaar afwezigheid

Een veertigtal Waalse bonte dikkopjes werd eind mei in de streek van Peterborough uitgezet om daar hopelijk een nieuwe populatie van de in Engeland uitgestorven vlindersoort op te starten.
Meer...

foto van grauwe abeel

Inhoud:

Wat doet natuur met jouw gezondheid?

Hoe vaak kom jij in de natuur? En welke invloed hebben die bezoeken op je gezondheid? Doe mee aan de grootste bevraging over natuur en gezondheid in Vlaanderen, geef je mening voor 11 mei en ontvang een gids met tips over natuur en gezondheid.
Meer...
Naar de enquête...

promobeeld Vraag voor de wetenschap

We staan er misschien niet vaak bij stil, maar wetenschap is overal om ons heen. Van de virussen in ons bloed, over het eten op ons bord tot de files op de weg. We weten hierover al veel, maar tegelijk valt er nog heel wat te onderzoeken.

Wat is jouw vraag voor de wetenschap?

Stel je vraag!

Vertel ons wat je bezighoudt, en inspireer zo de wetenschap.

Meer weten? Surf naar vraagvoordewetenschap.be
 

foto van een wolf

Het INBO is verhuisd

Sinds midden december is het INBO verhuisd naar het gloednieuwe Vlaams Administratief Centrum Herman Teirlinck op de site van Tour & Taxis aan het kanaal in Brussel.
Meer...

foto van bruine kiekendief

Vogelnieuws 29 is een erg goed gevuld nummer geworden boordevol trend- en aantalsgrafieken van heel wat broedvogels en wintergasten. De collega’s van het zeevogelteam lichtten ook nu weer één soort uit het sop: de noordse stormvogel passeert deze keer uitgebreid de revue. Verder kan je de meest recente informatie van het zender-project rond de bruine kiekendieven rustig nalezen en verschijnen er ook bijdragen over de dakbroedende ‘grote meeuwen’ en het nestsucces van kieviten op de Wase Linkerscheldeoever.

Wasbeer

Boommarternieuws

De boommarter zet zijn opmars verder. Na de intussen gebruikelijk geworden verkeersslachtoffers uit de regio Kalmthout en de herbevestiging van de aanwezigheid van de soort op een aantal andere plaatsen werden er ook op enkele nieuwe plaatsen in de provincies Antwerpen en Limburg voor het eerst boommarters vastgesteld, en zelfs in Brussel.
Meer...

Feedback