Nieuwsarchief

Meettoren Brasschat - foto INBO

Gisteren heeft het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), het Europees orgaan dat top-onderzoeksinfrastructuren in Europa coördineert, het consortium eLTER toegevoegd aan zijn Roadmap voor de toekomst.

forto van wolf

De tweede wolf die zich bevindt in Bosland (gebied van het Agentschap voor Natuur en Bos) en het militair domein Kamp Beverlo werd gisteren "August" gedoopt.

>> informatie over de wolf in Vlaanderen

foto van jonge kamsalamander

Bont dikkopje terug in Engeland na 40 jaar afwezigheid

Een veertigtal Waalse bonte dikkopjes werd eind mei in de streek van Peterborough uitgezet om daar hopelijk een nieuwe populatie van de in Engeland uitgestorven vlindersoort op te starten.
Meer...

foto van grauwe abeel

Inhoud:

Wat doet natuur met jouw gezondheid?

Hoe vaak kom jij in de natuur? En welke invloed hebben die bezoeken op je gezondheid? Doe mee aan de grootste bevraging over natuur en gezondheid in Vlaanderen, geef je mening voor 11 mei en ontvang een gids met tips over natuur en gezondheid.
Meer...
Naar de enquête...

promobeeld Vraag voor de wetenschap

We staan er misschien niet vaak bij stil, maar wetenschap is overal om ons heen. Van de virussen in ons bloed, over het eten op ons bord tot de files op de weg. We weten hierover al veel, maar tegelijk valt er nog heel wat te onderzoeken.

Wat is jouw vraag voor de wetenschap?

Stel je vraag!

Vertel ons wat je bezighoudt, en inspireer zo de wetenschap.

Meer weten? Surf naar vraagvoordewetenschap.be
 

foto van een wolf

Het INBO is verhuisd

Sinds midden december is het INBO verhuisd naar het gloednieuwe Vlaams Administratief Centrum Herman Teirlinck op de site van Tour & Taxis aan het kanaal in Brussel.
Meer...

foto van bruine kiekendief

Vogelnieuws 29 is een erg goed gevuld nummer geworden boordevol trend- en aantalsgrafieken van heel wat broedvogels en wintergasten. De collega’s van het zeevogelteam lichtten ook nu weer één soort uit het sop: de noordse stormvogel passeert deze keer uitgebreid de revue. Verder kan je de meest recente informatie van het zender-project rond de bruine kiekendieven rustig nalezen en verschijnen er ook bijdragen over de dakbroedende ‘grote meeuwen’ en het nestsucces van kieviten op de Wase Linkerscheldeoever.

Wasbeer

Boommarternieuws

De boommarter zet zijn opmars verder. Na de intussen gebruikelijk geworden verkeersslachtoffers uit de regio Kalmthout en de herbevestiging van de aanwezigheid van de soort op een aantal andere plaatsen werden er ook op enkele nieuwe plaatsen in de provincies Antwerpen en Limburg voor het eerst boommarters vastgesteld, en zelfs in Brussel.
Meer...

opmeten Schelde

Natuurindicatoren 2017 beschikbaar

Het INBO bundelt jaarlijks de prioritaire natuurindicatoren, die verwijzen naar doelstellingen op Vlaams en Europees niveau. Dit jaar vatten we de belangrijkste bevindingen rond de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 samen. Met die strategie wil Europa het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU een halt toeroepen.
Meer...

Tijdens de grote ecologische conferentie 'Ecology across borders' in het ICC Gent van 11 tem 14 december kan u ook verschillende INBO wetenschappers aan het woord horen over zeer gevarieerde onderwerpen. Hier vindt u een kort overzicht:

foto van das

Sinds halfweg de jaren 1980 kwam de das in Vlaanderen enkel nog in zuidelijk Limburg met zekerheid in gevestigd populatieverband voor, d.i. met permanent bezette burchtsites. Uit het systematisch bijhouden van alle dassendata in Vlaanderen, teruggaand over een periode van ca. drie decennia, blijkt evenwel dat de das in alle provincies regelmatig opduikt. Analyse van deze data leidt tot nieuwe inzichten en vermoedens met betrekking tot vestiging van dassen over Vlaanderen.

foto van landweg

Groen biedt heel wat voordelen, dat is ondertussen algemeen geweten. Meer nog zelfs dan je denkt. Kom naar dit symposium, zet de ecosysteemdienstenbril op en je zal verbaasd zijn over de veelheid en verscheidendheid aan voordelen.

In de voormiddag brengen sprekers vanuit een brede waaier aan sectoren een gevarieerd palet aan inspirerende verhalen uit de praktijk. Goed om een pak nieuwe ideeën op te doen. Na de middag werk je samen met collega's en zoek je uit hoe je ecosysteemdiensten in jouw job kan gebruiken.

Beeld ALTER-Net conference
  • Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs
  • 2-4 May 2017
  • Ghent, Belgium
  • Fee: €50 for ALTER-Net members (€100 for non-members)

 

Hunting beeld jager

Van 21 tot en met 23 april 2017 zijn het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het INBO aanwezig met een informatiestand op de tweejaarlijke jachtbeurs Hunting in Flanders Expo in Gent.U kan ons vinden op stand A16.

U kan er kennis maken met onze wetenschappers, en informatieve sessies bijwonen over de leeftijdsbepaling van ree en everzwijn. Het ANB presenteert er zijn e-loket.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze stand in Gent!

>> HUNTING EXPO

 

Feedback