ALTER-Net conferentie "Nature & Society" publiceert policy brief

In een policy brief gepubliceerd naar aanleiding van de voorbije ALTER-Net conferentie in Gent (2-5 mei) roept de ALTER-Net gemeenschap op om:

  • Een proces op Europees niveau te faciliteren tussen alle directoraten-generaal (DGs) om ecologische bezorgdheden en kansen van bij het begin mee te nemen als startpunt van nieuwe beleidsinitiatieven, en niet een milieu-paragraafje toe te voegen op het laatste moment.
  • Een ecosysteem-benadering volledig te integreren in alle beleidssectoren.
  • Systematisch belanghebbenden mee te nemen om samen beleid te ontwikkelen en te implementeren met betrekking tot natuur en maatschappij.
  • Financiël steun te verhogen voor inter- en transdisciplinair milieu-onderzoek om zo te kennisbasis te verbreden en te verzekeren dat beleidsbeslissingen en maatschappelijke keuze gebaseerd zijn op breed gedragen bewijs.
  • Te verzekeren dat de relationele waarden van natuur in rekening worden gebracht, samen met de monetaire bij het implementeren van beleidsmaatregelen zoals natuurcompensaties.

>> Lees de integrale brief op de ALTER-Net website

Feedback