30/03 Starters in het Natuur- en Bosonderzoek

>> Ik schrijf me in

In Vlaanderen zijn heel wat jonge wetenschappers bezig met bos en natuur in de brede zin van het woord. Op vrijdag 30 maart 2018 stellen zij hun onderzoek voor. De onderwerpen zijn zeer divers en worden gebracht door gemotiveerde onderzoekers uit verschillende opleidings- en onderzoeksinstellingen die je zullen boeien met hun presentatie of poster.

Kom luisteren en zoek interactie op deze wetenschappelijke studiedag voor starters in het bos- en natuuronderzoek. De nadruk ligt op Vlaanderen, maar er worden ook resultaten uit andere landen voorgesteld. Doe ook mee met de interactieve discussie over het raakvlak tussen landbouw en natuur.

Alle aanwezigen kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete poster en presentatie. De auteurs van de verkozen poster en presentatie krijgen een prijs.

PROGRAMMA

09u00: Onthaal

09u25: Inleiding door dagvoorzitter Koen Van Muylem (INBO)

09u30: Lezingen

 • Elise Van Broeckhoven (UGent): Zoektocht naar referentiepercelen voor het herstel van soortenrijke glanshaverhooilanden op voormalige landbouwgronden.
 • Emiel De Meyer (UGent): Drivers van verspreiding van wilde pollinatoren in een agrarisch landschap.
 • Innocent Banzi Ngulu-Kulu (UGent): Recovering eco-climatological data from Belgian colonial archives-historical context & protocols.
 • Saar Delmoitié (KULeuven): Een vergelijkende studie naar het effect van biologische en conventionele landbouw op aquatische biodiversiteit van kleine waterlichamen.

 

10u30: Korte voorstelling van posters door de auteurs (eerste reeks)

10u50: Pauze en bezoek aan de voorgestelde posters

11u20: Lezingen

 • Louis Put (KULeuven): Biodiversiteit vanuit de lucht. Een studie die het potenieel onderzoekt om biodiversiteit te karteren via remote sensing in het Poolse gedeelte van het Bialowieza bos.
 • Kathryn Godfrey (UGent): How costly is it to forage outside forests during winter? An integrated case study on great tits.
 • Astrid Janssens (KUL Geel): Herkomstproef bij Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.)
 • Klara Browaeys (UGent): Ruimtelijke evaluatie van het succes van een herbebossingsproject in de Ecuadoraanse Andes.

 

12u15: Korte voorstelling van de posters door de auteurs (tweede reeks)

12u30: Broodjeslunch met posterbezoek

13u15: Interactieve discussie 'Omgaan met invasieve exoten' met als deelnemers aan het panel:

 • Frank Huysentruyt (INBO),
 • Alain Devocht (UHasselt),
 • Dirk Draulans (Bioloog, Knack) en
 • Bart Nyssen (bosgroep Zuid-Nederland)

 

14u30: Pauze

14u50: Lezingen

 • Jan Vanstockem (KULeuven): De Dark Side van extensieve groendaken
 • Frederik Gerits (UGent & ILVO): Ontwikkelen van socio-ecologische richtlijnen ter versterking van de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten op landschapsschaal.
 • Karen Gabriels (KULeuven): Empirische analyse van de relatie tussen overstromingen en landgebruik.

15u15: Eindspreker: Roeland Samson (UAntwerpen): Leefbare steden? Groene steden?

15u45: Uitreiking prijzen beste poster en beste lezing

16u: Einde

>> Ik schrijf me in

 

Feedback