23/03 IPBES publiceert regionale evaluatieverslagen

Op 23 maart, tijdens de 6de plenaire sessie van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), het IPCC voor biodiversiteit, worden 4 evaluatieverdragen gepresenteerd over de toestand van de biodiversiteit in de wereld, ingedeeld in 4 regio's.

INBO-wetenschappers werkten mee aan het rapport voor Europa.

Elk regionaal evaluatieverslag zal gaan over:

  • hoe biodiversiteit en ecosysteemdiensten onze economie, bestaansmiddelen, voedselzekerheid en en levenskwaliteit beïnvloeden. Met andere woorden: waarom is biodiversiteit belangrijk?
  • de status, trends en mogelijkheden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten die hun bijdrage aan de economie, bestaansmiddelen en  welzijn beïnvloeden. Met andere woorden: gaan we erop vooruit of zijn we nog steeds bezig de biodiversiteit te vernietigen en het menselijk welzijn te ondermijnen?
  • de drukken die veranderingen in biodiversiteit en de bijdrage van de natuur aan de mens teweegbrengen. Met andere woorden: wat zijn de bedreigingen voor de biodiversiteit?
  • de huidige en potentiële effecten van beleid en maatregelen op de bijdrage van de natuur aan duurzame economieën, bestaansmiddelen, voedselzekerheid en een goede levenskwaliteit. Met andere woorden: welk beleid en welke bestuursstructuren kunnen leiden tot een duurzamere toekomst?
  • Prioritaire kennislacunes.
     

Bekijk de video:

Feedback