21 april 20u: Vismigratiedag-event in Brugge

Op zoek naar glasaal aan Boudewijnsluis te Brugge, een belangrijk vismigratieknelpunt

  • Wanneer? Zaterdag 21 april, 20u
  • Waar? Verbindingssluis Boudewijnkanaal/Kanaal Gent Oostende) te Brugge (Sluisstraat) – zie kaartje hieronder

 

Een vrije doorgang tussen zout- en zoetwater is onontbeerlijk voor het voortbestaan van allerlei soorten trekvissen die genoodzaakt zijn zich te verplaatsen tussen hun soms ver uiteen gelegen paaiplaatsen en opgroeigebieden.

In Brugge vormt de Boudewijnsluis al vele decennia een migratiebarrière voor trekvissen waaronder de momenteel kritisch in zijn voortbestaan bedreigde Europese paling. De reis vanuit de Sargassozee komt voor vele jonge palingen (glasaaltjes) hier abrupt ten einde. De belemmering van hun zoektocht naar geschikt opgroeigebied in de rivierenstelsels wordt aanzien als één van de factoren die het ineenstorten van de palingpopulatie hebben veroorzaakt. Sinds een aantal jaren wordt er door onderzoekers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek naar oplossingen gezocht om de doortocht van glasaal ter hoogte van de zout/zoet overgangen te verbeteren.

In het kader van de Wereld Vismigratie Dag zal op zaterdag 21 april de problematiek rond de glasaalintrek ter hoogte van de Belgische havens worden toegelicht waarna een aantal vangsttechnieken worden gedemonstreerd. Met kruisnetjes proberen we de aanwezigheid van glasaaltjes voor de gesloten sluisdeuren aan te tonen.

Dit evenement wordt georganiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in samenwerking met de Vlaamse Waterweg, Natuurpunt, de VMM en het Agentschap voor Natuur en Bos.

kaartje

Feedback