20/09 -Gent: VVOG-symposium "Kiezen voor groene gemeenten"

Meer en meer wordt duidelijk dat de aanwezigheid van groen in onze woonomgeving van cruciaal belang is voor de (be)leefbaarheid ervan. Stilaan groeit ook het besef dat we de natuur in het algemeen en de groene ruimten in onze nabije woonomgeving in het bijzonder niet vrijblijvend kunnen benaderen. De ecosystemen rondom ons zijn leveranciers van allerlei voordelen die we niet langer mogen en kunnen onderschatten.

De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot terwijl de ruimte beperkt is. Veel gebruiksfuncties overlappen mekaar. Bij het opmaken en uitvoeren van ruimtelijke plannen moeten we goed beseffen dat de open ruimten leveranciers zijn van onvermoede en levensnoodzakelijke voordelen, de zo genaamde ecosysteemdiensten (natuurvoordelen) zoals beschikbaarheid van proper water, zuivere lucht, bescherming tegen overstromingen, natuur beleving, recreatiemogelijkheden. Het besef dat groen en natuur een reële waarde hebben is groeiende maar is dit besef voldoende doorgedrongen in ons praktisch handelen?

In het VVOG-symposium van 20 september 2017  tracht men antwoorden te formuleren en handvaten aan te reiken.

INBO wetenschappers Francis Turkelboom en Wim Verheyden bekijken hoe participatieve processen daarbij kunnen helpen: "Participatieve planningsprocessen voor lokaal groen – Welke mogelijkheden biedt de ecosysteemdienst-benadering?"

>> Inlichtingen en inschrijvingen

 

Feedback