19/12 Workshop beheer Unielijst-exoten

Op 19 december 2018 organiseren het INBO, DEMNA (Département d’Etude du Milieu Naturel et Agricole (Service Public de Wallonie), het Nationaal Secretariaat Invasieve Uitheemse Soorten en het Belgisch Biodiversiteitsplatform een workshop met beheerders en onderzoekers rond risicobeheer voor de Unielijst-exoten. De bedoeling van deze dag is feedback van terreinbeheerders te verzamelen op beheerdoelen en beheerstrategieën voor de soorten van de Unielijst. De workshop maakt deel uit van een gestructureerde, participatieve besluitvorming ter ondersteuning van de implementatie van de EU Verordening invasieve exoten.

Mogelijke beheeropties voor het Belgisch grondgebied werden recent door een panel van 40 experten voor 43 Unielijst soorten geëvalueerd. Deze gestructureerde evaluatie gebeurde op basis van diverse criteria zoals de inschatting van de effectiviteit, praktische haalbaarheid, kostprijs, draagvlak, neveneffecten van beheer, dringendheid van beheer en de kans op nieuwe introducties.

Budgetten voor exotenbeheer zijn vaak beperkt. Beheer op het terrein moet haalbaar en zinvol zijn, en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd. Beslissingen over beheer dienen transparant te zijn en gedragen te worden door de terreinbeheerders.

Tijdens de workshop leggen we de resultaten van deze oefening voor en discussiëren we in interactieve werkgroepen per soorten(groep) over de haalbaarheid van mogelijke beheeropties. De resultaten van de workshop zullen meegenomen worden in de besluitvorming rond het beheer van de Unielijst-exoten van de EU Verordening.

De workshop heeft plaats in Brussel (Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, Hendrik Consciencegebouw, vlakbij het station Brussel-Noord). De workshop is gratis en staat open voor alle geïnteresseerde beheerders. Presentaties verlopen in het Nederlands en het Frans met simultaanvertaling.

Schrijf snel in vóór 10 december via dit formulier want het aantal plaatsen is beperkt.

Programma - Programme

09.30 Onthaal met koffie en viennoiserie - Accueil avec café et viennoiserie

10.00 Verwelkoming - Mot de bienvenue (Maurice Hoffmann, Administrateur Generaal - Administrateur général INBO)

10.10 Word from the European Commission (Myriam Dumortier, European Commission DG Environment)

Plenaire sessie - Session Plénière (10.15-12.15)

De nood aan beheerstrategieën voor Unielijst exoten - Nécessité de stratégies de gestion pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (20min) - Dido Gosse, Jane Reniers & Bram D’hondt

De haalbaarheidsoefening voor beheer van Unielijst exoten - L'exercice de faisabilité de la gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (20min) - Tim Adriaens & Sonia Vanderhoeven

Q&A (5 min)

Case studies beheer Unielijst soorten - Des cas de gestion d’EEE (11.00-12.00)

De praktijkgemeenschap exotenbeheer in Frankrijk - Communauté pratique de gestion des espèces exotiques envahissantes en France (Emmanuelle Sarat, IUCN France) (15 min)

Practicalities thematic group sessions (5 min)

  • Thematische groepssessie - Ateliers thématiques (11.20-12.45)
  • Waterplanten - Plantes aquatiques (room Marie & Pierre Curie)
  • Landdieren - Vertébrés terrestres (room Marie & Pierre Curie)
  • Terrestrische planten - Plantes terrestres (room Nietzsche)
  • Waterdieren - Animaux aquatiques (room Avicenna)

 

12.45-13.45 Lunch

Vervolg thematische groepssessie - Suite ateliers thématiques (13.45-15.00)

  • Waterplanten - Plantes aquatiques (room Marie & Pierre Curie)
  • Landdieren - Vertébrés terrestres (room Marie & Pierre Curie)
  • Terrestrische planten - Plantes terrestres (room Nietzsche)
  • Waterdieren - Animaux aquatiques (room Avicenna)

 

15.00-15.20 Koffiepauze - Pause café

15.20-15.40 Closure + next steps - what is going to happen with the input provided - Etienne Branquart

 

Feedback