19/12 Studiedag ‘gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling'

Op 19 december 2017 organiseert de VLM in het VAC Hasselt de studiedag ‘Gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling: inspirerende verhalen en oplossingen uit de praktijk.’

Die studiedag is het sluitstuk van twee onderzoeken waarbij gebiedsgerichte ontwikkeling centraal staat:

  • Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling (IMAGO) van EV-ILVO (eenheid landbouw & maatschappij) in samenwerking met de UGent (vakgroep politieke wetenschappen, vakgroep landbouweconomie) en de provincíes West-Vlaanderen en Antwerpen.
  • Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme van EV-INBO (onderzoeksgroep natuur & maatschappij en de dienst rapportering & advisering) i.s.m. EV-ILVO, VITO en de bestaande projectgroep Voeren.

    >> Presentatie door INBO wetenschappers Francis Turkelboom en Dieter Mortelmans: Deze workshop richt zich op de rol van het beleid om een kwalitatief landschap in Voeren te behouden. Op basis van de bevindingen en keuzes die gemaakt werden door de projectgroep Voeren, werken we in deze workshop aan oplossingen en samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat de melkveebedrijven in Voeren een toekomstperspectief hebben en dat daarnaast beleidsdoelen kunnen gehaald worden. De onderzoekers pleiten om het institutionele kader te versterken om op landschapsniveau een coherent beleid te voeren.
     

>> INSCHRIJVEN

Feedback