Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

17/02/2017 - Voorstelling Natuurrapport

op vrijdag 17 februari stelt het INBO zijn tweejaarlijkse Natuurrapport (NARA) voor in het Vlaams parlement. We formuleren een aantal beleidsaanbevelingen rond het inschakelen van het concept "Ecosysteemdiensten" in het beleid.

Hieronder vint u het gedetailleerde programma en kan u zich inschrijven voor de voorstelling van het Natuurrapport. In de voormiddag zijn er enkele meer technische en diepgaande presentaties en een panelgesprek met interessante gasten. Na de middag volgt de traditionele voorstelling van het rapport met de overhandiging ervan aan de minister.

>> PROGRAMMA en INSCHRIJVING

Feedback