08/01/19 Mini-symposium "Beleid voor biodiversiteit: bedreigingen worden kansen"

Beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten: bedreigingen worden kansen

Het verhaal is u bekend: het gaat niet goed met de natuur. De biodiversiteit die de basis vormt van onze economie, ons welzijn en ons voortbestaan, gaat wereldwijd op verontrustende wijze achteruit. De wetenschappers trekken aan de alarmbel. De effecten van deze crisis zijn vandaag duidelijk aantoonbaar, voelbaar en meetbaar, maar zijn ze ook beheersbaar?

Tijdens dit symposium willen we focussen op de opportuniteiten die het IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ons aanreikt om de natuur te herstellen. IPBES verzamelt de laatste wetenschappelijke kennis omtrent biodiversiteit om beleidsmakers te informeren. Het algemene doel is dus vergelijkbaar met wat het veel bekendere IPCC doet rond klimaatverandering.

In zijn rapporten duidt het IPBES niet alleen op de (vaak negatieve) trends en oorzaken, maar het wijst ook op mogelijke scenario's en pathways voor een duurzamere samenleving. Deze vertalen zich in duidelijke kansen voor het beleid, en dat is waar dit mini-symposium over gaat: wat kunnen wij concreet doen als beleidsmaker, administratie, belangengroep, koepelorganisatie, bedrijf, burger?

Daarom nodigen wij u graag uit om samen de concrete economische en beleidsoplossingen te bekijken waarmee we het tij kunnen helpen keren, en negatieve ecologische, economische en sociale effecten voor Vlaanderen kunnen vermijden.

Wanneer? Dinsdag 8 januari 2019 om 13u
Waar?  Auditorium van het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 in Brussel

>> Ik schrijf me in

Programma

13.00 - 13.15:  Welkom (Maurice Hoffmann, INBO)
13.15 - 13.30:  IPBES - Stand van Zaken (Hilde Eggermont, Belgisch Biodiversiteitsplatform/KBIN)
13.30 - 13.45:  Regionaal Rapport voor Europa en Centraal Azië (Sander Jacobs, INBO/ Belgisch Biodiversiteitsplatform)
13.45 - 14.30:  Scenarios and pathways to sustainable development (Jennifer Hauck, CoKnow Consulting, Coordinating Lead Author van het ECA assessment) - in het Engels, inclusief Q&A
14.30 - 15.00:  Koffiepauze
15.00 - 15:30:   Agentschap voor Natuur en Bos:  implementatie in Vlaanderen
15.30 - 16.15:  Discussiemoment - Rol van, en belang voor Vlaanderen (facilitator: Sander Jacobs, INBO / Belgisch Biodiversiteitsplatform)

>> Ik schrijf me in

 

logo's minisymposium

Feedback