Nieuwe uitgave 2016 van de Natura 2000-habitatkaart en BWK beschikbaar (NB 10/16)

De eerste versie van de Natura 2000-habitatkaart ontstond in 2002 als een automatische vertaling van de Biologische waarderingskaart (BWK). Door gebrek aan een een-op-een-relatie tussen de BWK-eenheden en de Europese habitattypen, bevatte de eerste versie een hoog aandeel onzekere habitatvertalingen. Voor die percelen bleef onzekerheid bestaan over de aanwezigheid van een Natura 2000-habitattype. Ook de juiste ligging van een habitat was soms onduidelijk. Voor heel wat kaartvlakken was het resultaat immers een mix van habitattypen en andere vegetaties.

Voor de uitgave 2016 zijn er opnieuw terreinbezoeken geweest om de oudste karteringen te actualiseren. Sinds 2015 ligt de prioriteit daarbij in de Habitatrichtlijngebieden, waarvan we ruim 17.000 ha opnieuw in kaart brachten (zie kaart).

Op meer dan 10 jaar tijd kan er op het terrein heel wat veranderen, maar dat is niet de enige reden voor de wijzigingen aan de kaart.  De verschillen tussen beide uitgaven kunnen ook het gevolg zijn van een betere methodologie. Zo bestaan ze voor ongeveer 60% uit opgeloste onzekerheden. De overige verschillen zijn nieuw gelokaliseerd habitat of habitat dat niet terug gevonden is . Deze aanpassingen zorgen voor een grote kwaliteitsverbetering en een betere bruikbaarheid van de habitatkaart.

De nieuwe versies van de BWK en de Natura 2000-habitatkaart kaarten zijn vrij beschikbaar en raadpleegbaar via de website van AGIV.

Steven De Saeger, Desiré Paelinckx

 

cover rapport BWK 2016 Meer lezen: De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Erens R., Hennebel D., Jacobs I., Van Oost F., Van Dam G., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.)(2016). Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (12049231). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

 

Feedback