Nieuwe risicoanalyses EU-exoten beschikbaar (NB 03-18)

Het INBO werkte mee aan een aantal risicoanalyses voor mogelijke nieuwe invasieve soorten in Europa. Deze rapporten ondersteunen het Europese exotenbeleid.

Invasieve soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. De EU-verordening (EU 1143/2014) rond de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, is opgebouwd rond een lijst van problematische exoten voor de EU. De lijst is onderbouwd met wetenschappelijke risicoanalyses. De Unielijst zal in de toekomst geregeld geactualiseerd worden. De focus komt daarbij meer en meer op preventie te liggen in plaats van op bestrijding van gevestigde exoten, met steeds meer nieuwe soorten op de lijst die nog niet in de EU gevestigd zijn. Voortbouwend op een horizon scan werden voor een aantal van deze soorten in 2017 risicoanalyses uitgevoerd.

Het INBO was trekker van de risicoanalyse voor de gewone koningsslang, een populaire terrariumslang uit Noord-Amerika die invasief is op de Canarische eilanden. Ze zou zich kunnen vestigen in delen van het mediterrane gebied, waar ze vooral op eilanden een probleem kan vormen voor hagedissen en andere slangen. Vlaanderen is wellicht te koud voor vestiging van deze soort.

INBO-onderzoekers werkten ook mee aan risicoanalyses voor enkele soorten zoogdieren, vogels, reptielen en vissen. De treurmaina, een spreeuwachtige uit tropisch Azië met een impact op andere vogelsoorten, kwam al sporadisch in Vlaanderen tot broeden. In Europa broedt ze vermoedelijk enkel nog rond Lissabon (Portugal). Import van de Noord-Amerikaanse sierschildpad was door CITES al verboden in de EU. De Australische possum is een bekend invasief buideldier in Nieuw-Zeeland en ook muskietenvisjes worden door de International Union for Conservation of Nature bij de ergste invasieve exoten ter wereld gerekend.

Voor deze soorten verzamelden we informatie over beheertechnieken, implementatiekosten en kostenefficiëntie van beheer. De risicoanalyses zullen nu voorgelegd worden aan het Wetenschappelijk Forum van de EU dat de documenten controleert. Op vraag van de lidstaten zullen er in 2018 echter geen toevoegingen gebeuren aan de Unielijst van problematische invasieve soorten.

Tim AdriaensYasmine Verzelen, Hugo Verreycken

Meer lezen? Study on invasive alien species. Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention : final report - Study

Feedback