Nieuwe ontdekking zorgt voor uitbreiding genenbank zwarte populier (NB 03/17)

De Europese zwarte populier is een van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen en de overlevingskansen van de soort zijn heel erg laag. Enkele verspreide, geïsoleerde en meestal geknotte, oude exemplaren zijn de laatste relicten van historische populaties die vroeger mee vorm gaven aan de zachthout-ooibossen langs de grote rivieren.

Een opgaande oude zwarte populier is helemaal zeldzaam in ons landschap. Recent werd  in de Koudenbergbeekvallei in het Abdijlandschap Affligem toch nog een exemplaar ontdekt. Deze boom bleek een rasechte zwarte populier te zijn met een uniek genetisch profiel. Een bijzonder exemplaar dus. Via stek zullen we de boom vermeerderen en toevoegen aan de INBO-genenbank. Op deze manier wordt het genetisch materiaal veiliggesteld.

An Vanden Broeck en Wim Declercq
Koen De Rijck, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

>> Behoud en herstel van de zwarte populier in Vlaanderen

 

Feedback