Natuurrapport 2014 (JB-14)

Met de voorstelling van het Natuurrapport 2014 op 27 februari 2015 in het Vlaams parlement presenteerde het INBO deel 1 van wat in 2018 de trilogie van het ecosysteemassessment Vlaanderen moet worden. Een ecosysteemassessment is een analyse van hoe en in welke mate de natuur diensten levert voor de mens. In deze eerste fase (het Natuurrapport 2014 of NARA-T) maakten we een synthese van de toestand van de ecosystemen in Vlaanderen en de diensten die ze leveren.

In de tweede fase (NARA-B - 2016) ontwikkelen we methoden en tools om ecosysteemdiensten in rekening te brengen bij beleidsbeslissingen. In de derde fase (NARA-S - 2018) verkennen we de impact van mogelijke toekomstscenario’s op ecosystemen en hun diensten.

Met NARA-T onderzocht het INBO de toestand en trend van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen, en stelde vast dat voor 15 van de 16 diensten het aanbod momenteel niet voldoet aan de maatschappelijke vraag. Bovendien is voor de helft van die ecosysteemdiensten het aanbod de voorbije jaren nog verder gedaald.

Door maatschappelijke uitdagingen door een ecosysteemdienstenbril te bekijken, merk je hoe natuur en economie niet elkaars tegenpolen moeten zijn, maar net elkaar kunnen versterken. Als samenleving kunnen we dan ook heel wat voordeel halen uit het behoud en herstel van die ecosysteemdiensten. Bepaalde ecosysteemdiensten zijn zelfs van fundamenteel belang voor de ondersteuning van het leven op aarde.

Vaak wordt een groot aantal van de  ecosysteemdiensten bij beslissingen door overheden, bedrijven of particulieren, niet of onvoldoende in rekening gebracht omdat hun waarde voor de samenleving en de economie nauwelijks gekend is. Tussen nu en 2016 zal het INBO in dit kader nagaan op welke wijze de beleidsmakers met ecosysteemdiensten aan de slag kunnen om beter rekening te houden met ecosysteemdiensten in het beleidsproces.

Maarten Stevens

Feedback