Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Natuurrapport 2009

Het Natuurrapport 2009  werd gepubliceerd onder de titel Natuurverkenning 2030.

Hoe zal de natuur in Vlaanderen gedurende de volgende decennia evolueren en welke impact kan het beleid daarop hebben?  De Natuurverkenning 2030 evalueert enerzijds een referentiescenario, dat het huidige beleid ongewijzigd voortzet tot 2030, en anderzijds ook een of meerdere alternatieve scenario’s die zich richten op de Europese doelstellingen voor milieu en natuur.

 

Feedback