Natuurindicatoren Publicaties

Het beleid heeft nood aan indicatoren die de toestand van de natuur aangeven en de resultaten van de geleverde inspanningen kwantificeren. Het INBO brengt op een compacte wijze feiten en cijfers over de natuur en het natuurbeleid in Vlaanderen in beeld aan de hand van meer dan 100 natuurindicatoren.

De indicatoren worden regelmatig geactualiseerd en zijn online te raadplegen.

Jaarlijks verschijnt er een analyse van de belangrijkste indicatoren. U kan de PDFs van deze publicaties bekijken en downloaden:

Feedback