Natuurindicatoren 2019 verschenen (NB 12-19)

Elk jaar actualiseert het INBO een aantal natuurindicatoren voor doelstellingen van het Vlaams en Europees beleid. In het Natuurindicatorenrapport vatten we de belangrijkste bevindingen samen. Dit jaar gaat daarbij speciale aandacht naar streefdoel 1 van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020: het verbeteren van de staat van instandhouding van de soorten en habitats van Europees belang in Vlaanderen. Ook streefdoel 5, het bestrijden van invasieve exoten, komt meermaals aan bod.

2020, de streefdatum van de biodiversiteitsstrategie, staat voor de deur. Hoe is het met de Europees beschermde natuur in Vlaanderen gesteld? Niet schitterend, blijkt uit de zesjaarlijkse balans die we maakten voor Europa. Positief is wel dat de inspanningen die Vlaanderen leverde, lonen. Er is verbetering zichtbaar, maar voor een groot deel van de soorten en habitats van de Habitat- en Vogelrichtlijn ligt het doel nog ver weg.

Daarnaast verhoogt de impact van de klimaatverandering en van uitheemse soorten op onze ecosystemen en biodiversiteit. Dit was in 2018 duidelijk merkbaar in onze bossen. Zowel eik als beuk stonden in 2018 gemiddeld één week vroeger in blad. De aanhoudende droogte en twee hittegolven zorgden voor vervroegde bladval en bladverkleuring bij loofbomen. Naast temporele zijn er ook ruimtelijke verschuivingen: nooit eerder werden er zulke hoge aantallen zuiderse libellen op zoveel locaties in Vlaanderen waargenomen. Ook het aantal uitheemse soorten dat hier door de mens terechtkomt, blijft toenemen en vormt een risico voor inheemse soorten.

De totale set aan indicatoren is beschikbaar  op de INBO-website.

>> Van een selectie van prioritaire natuurindicatoren is een digitale brochure gemaakt.

Feedback