Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

Het internationale belang van de Zeeschelde voor overwinterende watervogels is sinds 2007 jaren sterk afgenomen. Voor de Krakeend blijft het gebied echter een internationaal belangrijk overwinteringsgebied.
Bron: 
watervogeldatabank INBO, Wetlands International (norm data)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Om het belang van vogelrijke gebieden te toetsen kan men de maximale aantallen in een winterseizoen (okt-maart) vergelijken met de geschatte Noordwest Europese populatiegrootte (Wetlands International). Wanneer in een gebied minimaal 1% van de populatie verblijft wordt het gebied internationaal belangrijk beschouwd.
Bespreking 

Tegenover de Europese populatie is voor de meeste soorten het internationaal belang van de Zeeschelde gestaag verminderd sinds de periode 2001-2004 tot een overwinteringspercentage lager dan 1% voor Pijlstaart, Tafeleend, Wilde eend en Wintertaling. Sinds de winter van 2012-2013 neemt het overwinterende populatie-aandeel van de Krakeend af. In de winter van 2015-2016 is voor het eerst het aandeel onder de 1% van de populatie gegaan.

De trend in de Zeeschelde heeft waarschijnlijk te maken met een verminderd voedselaanbod van bodemdieren (Speybroeck, 2012). Enerzijds is er een verminderde aanvoer van organisch materiaal door verbeterde waterzuivering (bv. waterzuiveringsstation Brussel-Noord op de Zenne), anderzijds is de concurrentie om voedsel vermoedelijk ook toegenomen door een toegenomen vispopulatie - vooral sinds 2007 (Breine et al. 2012). Het belang van de Zeeschelde voor de Krakeend geldt vooral bij strenge vorstperiodes. De warmere winters van de laatste jaren zijn mogelijk mee verklarend voor de waargenomen lagere aantallen van deze soort op de Zeeschelde.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback