Wildbeheereenheden-Oppervlakte

Sinds de start van de erkenning van wildbeheereenheden in september 1999 neemt de oppervlakte van de werkingsgebieden van de wildbeheereenheden sterk toe tot het jaar 2011. Sinds 2011 blijft de oppervlakte van de werkingsgebieden stabiel en bedraagt deze ongeveer 1.150.000 ha.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Sinds september 1999 kunnen wildbeheereenheden erkend worden door de Vlaamse Overheid. Op basis van de oppervlakte van hun werkingsgebied kunnen zij een susbidie bekomen voor hun werking. Aan de hand van de erkenningen en de uitbetaling van subsidies kan de oppervlakte van de werkingsgebieden van de wildbeheereenheden berekend worden.
Bespreking 

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit werkingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient er te worden samengewerkt met andere belanghebbende partijen.

De oppervlakte van de wildbeheereenheden vormt ook een indicator voor de culturele ecosysteemdienst jacht die geboden wordt door het buitengebied.

Hoewel wildbeheereenheden erkend werden vanaf september 1999 houdt deze indicator enkel rekening met wildbeheereenheden die 9 maanden of langer erkend waren gedurende een jaar. Daarom bedraagt de oppervlakte in 1999 0 ha. Daarna neemt de oppervlakte sterk toe tot 2011 waarbij Vlaanderen bijna volledig bedekt wordt. Sinds 2011 blijft de oppervlakte van de werkingsgebieden stabiel en bedraagt deze ongeveer 1.150.000 ha.

Feedback