Verwerving van natuurgebieden door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaamse Gewest

In 2016 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest samen 1.275 hectare aan.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont de evolutie van zowel de aankopen (in ha) voor natuur en bos door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest als de middelen van het Vlaams Gewest waarmee die aankopen verricht werden (in 1000 €).
Bespreking 

De verwerving van gronden door het Vlaamse Gewest en de terreinbeherende verenigingen is een strategisch belangrijk instrument. Het zorgt er immers voor dat natuur ook effectief de hoofdfunctie wordt op die terreinen. Van alle gebieden met de hoofdfunctie natuur hebben de natuur- en bosgebieden in eigendom van de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest doorgaans een hogere natuurwaarde.

In 2016 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest samen 1.275 hectare aan. Daarvan kocht het Vlaams Gewest 599 ha aan. Dat is meer dan in 2015, maar duidelijk lager dan de jaren daarvoor. Het areaal dat het Vlaams Gewest jaarlijks verwerft is de laatste tien jaar zelfs significant gedaald. In 2016 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen samen 676 ha aan. Dat is het grootste oppervlakte van de afgelopen vijf jaar, maar nog altijd beduidend minder dan de aankopen die ze in de periode 2000-2005 realiseerden.

De focus van het natuurbeleid vandaag ligt op de realisatie van de Europese natuurdoelen. Hierbij zet de overheid in op het ondersteunen van iedereen die daarvoor een engagement wil aangaan. Dit wordt als complementair en deels als alternatief voor de verwerving van terreinen aanzien.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Verwerving van natuurgebieden door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaamse Gewest. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 26-04-2018).
Feedback