Trend visindex Zeeschelde

De visindex score varieert sterk naargelang de saliniteitzone. Het zoetwatergetijde gebied (Temse-Merelbeke) haalt de score ‘matig’ in 2016. De stroomafwaarts gelegen oligohaliene zone scoort ‘ontoereikend‘en de mesohaliene zone ’matig’.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie. De index waarde wordt omgerekend naar een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde tussen 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel).
Bespreking 

Vanaf 2010 stellen we voor de zoetwaterzone een sterke stijging vast van de EQR. In 2007 werd een ‘matige’ kwaliteit gehaald. In 2008-2009 verslechterde de toestand. In 2010 noteren we vooral in de zoetwater zone een kwaliteitstoename wat resulteerde in het behalen van het ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP) vanaf 2012. In 2016 vingen we 14 referentie soorten in de zoetwaterzone. We vingen ook minder individuen per fuikdag ten opzichte van 2015. Dat resulteerde in een daling van GEP naar een ‘matige’ kwaliteit in 2016.

In de oligohaliene zone vingen we in 2016, 21 vissoorten uit de referentie lijst gevangen. Het aantal gevangen individuen (134/fuikdag) haalde net niet het streefgetal van 135/fuikdag. Het aantal diadrome soorten was hoger dan in 2015. De EQR waarde is hoger dan de voorbije jaren maar toch blijft deze zone ‘ontoereikend’ scoren.

In de mesohaliene zone vingen we in 2016 meer (18) referentie soorten dan in 2015 (16). We vingen ook meer gespecialiseerde paaiers en habitat gevoelige soorten dan in 2015. Deze zone haalt opnieuw de ‘matige’ toestand’.
Diadrome soorten (=vissen die tussen zoet en zout water migreren) zijn algemeen aanwezig in de Zeeschelde. Diadrome soorten zoals fint en spiering gebruiken het estuarium als paaihabitat terwijl paling het estuarium als opgroeigebied gebruikt.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Trend visindex Zeeschelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 16-01-2018).
Feedback