Trend visindex Zeeschelde

De visindex score varieert sterk naargelang de saliniteitzone. Het zoetwatergetijde gebied (Temse-Merelbeke) haalt de score ‘GEP’ in 2018. De stroomafwaarts gelegen zwak brakke zone scoort ‘matig‘ net als de brakke zone ’matig’
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie. De index waarde wordt omgerekend naar een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde tussen 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel).
Bespreking 

Vanaf 2010 stellen we voor de zoetwaterzone een sterke stijging vast van de EQR. In 2007 werd een ‘matige’ kwaliteit gehaald. In 2008-2009 verslechterde de toestand. In 2010 noteren we vooral in de zoetwaterzone een kwaliteitstoename wat resulteerde in het behalen van het ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP) vanaf 2012. In 2018 vingen we 16 referentie soorten in de zoetwaterzone. Het aantal gevangen individuen per fuikdag was hoger ten opzichte van 2017. De bentische soorten doen het iets minder in de zoetwaterzone.
In de zwak brakke zone vingen we in 2018, 21 vissoorten uit de referentie lijst. Dat zijn er twee meer dan in 2017. Het aantal gevangen individuen is ook sterk gestegen ten opzichte van 2017 (54/fuikdag versus 193/fuikdag) en haalde het streefgetal van 135/fuikdag. Het aantal estuariene soorten was ook hoger in 2018 dan in 2017. De EQR waarde is hoger dan in 2017. Deze zone scoort ‘matig’.
In de brakke zone vingen we in 2018 meer (18) referentie soorten dan in 2017 (14). Maar de score voor deze metriek bleef gelijk. Het grote verschil ten opzichte van 2017 is dat er meer diadrome soorten zijn gevangen en ook meer habitatgevoelige soorten deze laatste stellen speciale eisen voor hun voortplanting en daardoor steeg de EQR lichtjes. Deze zone haalt opnieuw de ‘matige’ toestand’.
Diadrome soorten (=vissen die tussen zoet en zout water migreren om naar hun paaiplaats te gaan) zijn algemeen aanwezig in de Zeeschelde. Diadrome soorten zoals fint en spiering gebruiken het zoetwatergebied van het estuarium als paaihabitat terwijl paling het estuarium als opgroeigebied gebruikt en de Zeeschelde verlaat om te paaien in de Sargasso zee.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback