Trend visindex Zeeschelde

De visindex score varieert sterk naargelang de saliniteitzone. Het zoetwatergetijde gebied (Temse-Merelbeke) haalt de score ‘matig’ in 2017. De stroomafwaarts gelegen zwak brakke zone scoort ‘ontoereikend‘ en de brakke zone ’matig’.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie. De index waarde wordt omgerekend naar een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde tussen 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel).
Bespreking 

Vanaf 2010 stellen we voor de zoetwaterzone een sterke stijging vast van de EQR. In 2007 werd een ‘matige’ kwaliteit gehaald. In 2008-2009 verslechterde de toestand. In 2010 noteren we vooral in de zoetwater zone een kwaliteitstoename wat resulteerde in het behalen van het ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP) vanaf 2012. In 2017 vingen we 16 referentie soorten in de zoetwaterzone. Het aantal gevangen individuen per fuikdag blijft echter laag. Daarom halen we het ‘GEP’ net niet in 2017.

In de zwak brakke zone vingen we in 2017, 19 vissoorten uit de referentie lijst. Dat zijn er twee minder dan in 2016. Het aantal gevangen individuen is ook merkelijk lager dan in 2016 (134/fuikdag versus 54/fuikdag) haalde net niet het streefgetal van 135/fuikdag. Het aantal estuariene soorten was ook lager in 2017 dan in 2016. De EQR waarde is lager dan in 2016. Deze zone scoort ‘ontoereikend’.
In de brakke zone vingen we in 2017 minder (14) referentie soorten dan in 2016 (18). Maar de score voor deze metriek bleef gelijk. Het grote verschil ten opzichte van 2016 is dat er minder soorten waren die speciale eisen stellen voor hun voortplanting en daardoor de EQR lichtjes daalde. Deze zone haalt opnieuw de ‘matige’ toestand’.

Diadrome soorten (=vissen die tussen zoet en zout water migreren) zijn algemeen aanwezig in de Zeeschelde. Diadrome soorten zoals fint en spiering gebruiken het estuarium als paaihabitat terwijl paling het estuarium als opgroeigebied gebruikt.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback