Trend langeafstand-trekvogels

De indicator toont dat langeafstand-trekvogels afnemen.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont, op basis van gegegens uit het project ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)’, de evolutie van 24 soorten broedvogels die in de loop van het najaar uit Vlaanderen wegtrekken en naar Afrika migreren.
Bespreking 

Het ABV-project werd gestart in 2007 en werkt volgens 3-jaarlijkse cycli. De gegevens van de derde cyclus zijn nog niet helemaal volledig, maar de afname in deze grafiek lijkt sterker te worden na afloop van de tweede telcyclus.
Deze indicator is een samensmelting van individuele trends van volgende soorten: boerenzwaluw, blauwborst, bonte vliegenvanger, boompieper, bosrietzanger, cetti’s zanger, fitis, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, gierzwaluw, grasmus, grauwe vliegenvanger, grutto, huiszwaluw, kleine karekiet, koekoek, nachtegaal, rietzanger, spotvogel, sprinkhaanzanger, tjiftjaf, tortel, tuinfluiter en wielewaal.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback