Trend langeafstand-trekvogels

Sinds 2013 nemen de trekvogels gemiddeld flink af. Deze trend zet zich voort in de vierde telcyclus.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont, op basis van gegegens uit het project ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)’, de evolutie van 24 soorten broedvogels die in de loop van het najaar uit Vlaanderen wegtrekken en naar Afrika migreren.
Bespreking 

Het ABV-project werd gestart in 2007 en werkt volgens 3-jaarlijkse cycli. Sinds de start van de 3e telcyclus (2013) nemen de trekvogels gemiddeld flink af. Deze trend zet zich voort in de vierde telcyclus.
Deze indicator is een samensmelting van individuele trends van volgende soorten: boerenzwaluw, blauwborst, bonte vliegenvanger, boompieper, bosrietzanger, cetti’s zanger, fitis, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, gierzwaluw, grasmus, grauwe vliegenvanger, grutto, huiszwaluw, kleine karekiet, koekoek, nachtegaal, rietzanger, spotvogel, sprinkhaanzanger, tjiftjaf, tortel, tuinfluiter en wielewaal. De individuele trends zijn raadpleegbaar in Vermeersch et al. (2019).

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback